Organisationer

Tack vare alla lottköpare kan ett överskott delas ut till 61 ideella organisationer varje år. Här kan du se vilka organisationer som får ta del av överskottet.