Organisationer

Tack vare alla lottköpare kan ett överskott delas ut till 58 ideella organisationer varje år. Här kan du se vilka organisationer som får ta del av överskottet.

Vi använder cookies. Läs mer