Lotterilicens

I Sverige får ideella föreningar, som erhållit licens från Spelinspektionen, arrangera lotterier i syfte att skapa medel för att bedriva god och samhällsnyttig verksamhet. Svenska Postkodföreningen arrangerar sedan 2005 Svenska Postkodlotteriet och innehar vederbörlig licens från Spelinspektionen.

Överskottet från alla lotterier som Svenska Postkodföreningen bedriver går till förmånstagarna, medlemmarna i Svenska Postkodföreningen, som arbetar för en bättre värld för människor, djur och miljö.

Licens för att bedriva Svenska Postkodlotteriet

Lotteriinspektionen, nuvarande Spelinspektionen, beviljade den 30 maj 2005 Svenska Postkodföreningen tillstånd att starta Svenska Postkodlotteriet.

Innevarande licens gäller för försäljningsperioden 1 januari 2020 – 31 december 2024.

Lottpris: 170 kr/månad

Vinstandel: 40 procent

Vinster utbetalas till vinnarens konto om detta angivits, annars via bankgiroutbetalning. Vinster måste inlösas inom 12 månader.

Vi använder cookies. Läs mer