Postkodlotteriets årsrapport 2019

Postkodlotteriet levererade ett starkt resultat för 2019. Den totala omsättningen blev 3,6 miljarder kronor, vilket gjorde det möjligt att dela ut drygt 1 miljard kronor till våra 57 förmånstagare. Lotterivinsternas andel av omsättningen var 40 procent och uppgick till 1,4 miljarder kronor. Sedan starten i Sverige för femton år sedan har 11,4 miljarder kronor fördelats till ideella organisationer. Vårt överskott har skapat för­ändring i Sverige och i världen. Och det tack vare alla våra fantastiska kunder runt om i landet. Men vi är inte klara. Nu tar vi Postkodlotteriet in i ett nytt decennium.

Läs mer i vår årsrapport för 2019

Läs tidigare årsrapporter och årsredovisningar


Året i korthet – några höjdpunkter

Största Grannyran någonsin: 209 miljoner till Agnesberg

Grannar i postnummer 424 38 i Agnesberg utanför Göteborg hade all anledning att fira. Där landade årets sista och största Grannyra någonsin och lyckliga vinnare fick dela på hela 209 miljoner kronor. Övriga grannyror lottades fram till Söderbärke i Dalarna och Våxtorp i Halland som fick dela på 103 respektive 107 miljoner kronor.

Guldkväll – ett möte mellan vinnare och förmånstagare

I oktober vann 1 400 lottköpare en helt ny upplevelsevinst – en skräddarsydd helg i Stockholm som avslutades med en galakväll på lördagen. Artister underhöll och samtalade med utvalda förmånstagare på scen. Vinsten fick högsta betyg av deltagarna på plats.

Birdlife Sverige ny förmånstagare

Föreningen BirdLife Sverige tillkom som ny förmånstagare under året. Vid årsslutet hade Postkodlotteriet totalt 57 förmånstagare.


Året i siffror

1 023 miljoner kronor delades ut till 57 ideella organisationer

Sammanlagt har 1,4 miljarder delats ut i vinster till lyckliga vinnare

3,6 miljarder kronor blev årets sammanlagda lottintäkt


Managing Directors har ordet

Fortsatt stark position på en föränderlig marknad

2019 förändrades den svenska spelmarknaden i grunden. En ny spellagstiftning med ett nytt licenssystem trädde i kraft och därmed har hela spelbranschen fått nya förutsättningar. Utifrån den nya omregleringen tillhör Svenska Postkodlotteriet den del av marknaden där lotteriverksamheter, vars överskott går till allmännyttiga ändamål, ingår. Året har inneburit omfattande förberedelser, såsom en ISO-certifiering i informationssäkerhet, för att stå redo inför 2020 då lagstiftningen börjar gälla även för oss.

I slutet av året fick Svenska Postkodföreningen beviljat spellicens för kommande fem år, 2020–2024. Därmed kan vi långsiktigt trygga vår position på marknaden och fortsatt säkra ett viktigt finansiellt stöd till de närmare sextio ideella organisationer som är våra förmånstagare. Att verka på spelmarknaden ställer höga krav och innebär också ett ansvar gentemot våra kunder. Lotterier är de minst riskfyllda spelen på spelmarknaden och postkodlotten är en trygg produkt med låg andel av spelberoende. Men det betyder inte att vi lutar oss tillbaka, vi kommer fortsatt engagera oss och bli ännu bättre.

Postkodlotteriet levererade ett starkt resultat för 2019. Den totala omsättningen blev 3,6 miljarder kronor, vilket gjorde det möjligt att dela ut drygt 1 miljard till våra förmånstagare. Lotterivinsternas andel av omsättningen var 40 procent och uppgick till 1,4 miljarder kronor. I december avvecklades affärsområdet bingo och skraplotter online. Framöver kommer vårt fokus att vara på lotteriverksamheten, där vi har störst möjlighet att bidra till civilsamhället.

Postkodlotteriet har även under året ökat i antalet kunder. Idag är cirka en miljon svenskar kunder i lotteriet. Det är tack vare dem som för­månstagarna får ett återkommande finansiellt stöd till långsiktig förändring. Det uppmärk­sammade vi i flera aktiviteter under hösten 2019. Höjdpunkten var en helg i oktober då 1 400 vinnare fick en skräddarsydd guldhelg i Stockholm. Den avslutades med galamiddag där svenska artister uppträdde och förmånstagare berättade vad de kan åstadkomma med bidraget från varje köpt lott. Kundnöjdheten från evenemanget var rekordhög. Under sommaren återupprepade vi föregående års framgångsrika kampanj i Dagens Nyheter, där varje förmånstagares arbete presenterades i en helsidesannons. Att berätta om förmånstagarnas viktiga roll för en positiv samhällsutveckling är en betydelsefull del av vårt arbete.

Vi vill också vara en hållbar lotteriverksamhet. Varje vinst och evenemang klimatkompenseras och 2019 minskade vi våra koldioxidutsläpp med 15 procent från föregående år. Under året var 97 procent av vår energiförbrukning från förnybara källor och vår papperskonsumtion är till 100 procent märkt med FSC eller Svanen. Vi vill även vara en utvecklande arbetsplats. Vi är mycket stolta över att hela 92 procent i årets medarbetarundersökning svarade att de skulle rekommendera Novamedia Sverige som arbetsgivare.

Sedan starten i Sverige för femton år sedan har 11,4 miljarder kronor fördelats till ideella organisationer. Vårt överskott har skapat för­ändring i Sverige och i världen. Och det tack vare alla våra fantastiska kunder runt om i landet. Men vi är inte klara. Nu tar vi Postkodlotteriet in i ett nytt decennium.


Stockholm, mars 2020

Cecilia Bergendahl, Anders Årbrandt, Eva Struving

Managing Directors, Novamedia Sverige AB

Vi använder cookies. Läs mer