Postkodlotteriets årsrapport 2020

Postkodlotteriet levererade ett starkt resultat för 2020. Den totala omsättningen blev 3,6 miljarder kronor, vilket gjorde det möjligt att dela ut över 1 miljard kronor till våra 58 förmånstagare. Lotterivinsternas andel av omsättningen var 40 procent och uppgick till 1,4 miljarder kronor. Sedan starten i Sverige 2005 har 12,4 miljarder kronor fördelats till ideella organisationer. Vårt överskott har skapat för­ändring i Sverige och i världen. Och det tack vare alla våra fantastiska kunder runt om i landet.
I en föränderlig värld har vi än en gång sett att det icke-öronmärkta stödet till civilsamhället är otroligt viktigt, när de ideella organisationerna behöver kunna vara snabbfotade för att kunna justera sin verksamhet när läget i världen förändras.

Läs mer i vår årsrapport för 2020 Pdf, 3 MB.

Läs mer i vår årsrapport för 2020 (mobilanpassad) Pdf, 3 MB.

Läs tidigare årsrapporter och årsredovisningar


Året i korthet – några höjdpunkter

Tillsammans för en bättre värld

Postkodföreningen har sedan starten fördelat 12,4 miljarder kronor till civilsamhället. Stödet går till ideella organisationer som arbetar inom olika fokusområden som exempelvis barns rättigheter, miljö och klimat, hälsa och
forskning. Tack vare lotteriets många trogna kunder är Postkodlotteriet idag
Sveriges största privata bidragsgivare till den ideella sektorn.

Digitala vinstutdelningar

Under 2020 blev det annorlunda Grannyror, men glädjen var lika stor. Årets sista, och den största någonsin, landade i postnummer 531 41 i Lidköping. Lyckliga vinnare fick dela på hela 257 miljoner kronor. Övriga Grannyror under året hamnade i Simrishamn och Ängelholm där grannarna fick dela på 114 respektive 105 miljoner kronor.

Vinstchanser varje dag

Postkodlotteriet lottar ut vinster varje dag,
året om. Det finns möjlighet att vinna allt från extralotter och varuvinster till bilar och pengar.

Under året har vinster till ett värde av drygt 1,4 miljarder kronor lottats ut.


Året i siffror

1 040 miljoner kronor delades ut till 58 ideella organisationer

Sammanlagt har 1,4 miljarder delats ut i vinster till lyckliga vinnare

3,6 miljarder kronor blev årets sammanlagda lottintäkt


Managing Directors har ordet

 

Vår vision – mer aktuell än någonsin

När vi ser tillbaka på 2020 kan det summeras som ett annorlunda och mycket märkligt år, där en pandemi blev vår vardag och en hel värld påverkades. Länder stängde ned och många redan utsatta människor drabbades hårt. Men året innehöll också glädje och framåtanda. Utifrån de nya förutsättningarna är vi ödmjuka men också stolta inför hur väl Postkodlotteriets verksamhet har fungerat under året, hur snabbt vi lyckats ställa om och bedriva vår verksamhet utan avbrott. Tidigt under året satte vi ned tre övergripande riktlinjer; vi ska säkerställa affärsverksamheten, värna våra medarbetare samt inte bidra till smittspridning i samhället. Det har hjälpt oss att navigera under året och fokusera på våra möjligheter.

I utmanande tider som dessa kan vi konstatera att Svenska Postkodlotteriet har en mycket viktig uppgift. Vår övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer. Med ett årligt återkommande överskott på en miljard kronor kan vi stötta civilsamhällets finansiering långsiktigt och därmed möjliggöra viktiga insatser för människor, djur och natur. Att överskottet delas ut som ett icke öronmärkt basstöd möjliggör också en flexibilitet som vi vet har haft extra stor betydelse under året. Postkodlotteriet levererade ett starkt resultat för 2020. Antalet nytillkomna lottköpare ökade med fem procent i jämförelse med föregående år, vilket är den högsta ökningen sedan 2010. Den totala omsättningen blev 3,6 miljarder kronor, vilket gjorde det möjligt att dela ut hela 1 040 miljoner till de sammanlagt 58 förmånstagarna.

Utöver utdelningen av 2020 års överskott delades även 70,4 miljoner kronor ut i ett extra stöd till våra förmånstagare. Även det är ett icke öronmärkt basstöd för att snabbt kunna användas där det behövs som mest. Genom bidraget kan till exempel Bris stärka upp sin stödverksamhet för barn i utsatta situationer och UNHCR kan hjälpa fler barn och ungdomar i flyktingläger att få distansundervisning under pandemin.

Året bestod också av mycket glädje och många vinnare. Hela 1,4 miljarder kronor lottades ut i olika vinster och den största Grannyran någonsin, på hela 257 miljoner kronor, landade i Lidköping. Under året genomförde vi tre digitala Grannyror, överraskade vinnare över Skype och våra TV-program spelades in utan publik, men med fortsatt höga tittarsiffror.

2020 var också året då den nya spellagstiftningen började gälla även för Svenska Postkodlotteriet. Från och med 2020 har lotteriet en spellicens för kommande femårsperiod. I den spelmarknadsutredning som redovisades i december kunde konstateras att skillnaden mellan trygga allmännyttiga lotterier och de mer riskfyllda online-spelen nu tydliggörs, vilket vi välkomnar.

Året innehöll även ett jubileum; Svenska Postkodlotteriet fyllde 15 år. Det har varit en fantastisk resa och vi är mycket stolta över alla de medarbetare som under åren har tagit oss dit vi är idag. Sedan starten 2005 har vi sammanlagt delat ut 12,4 miljarder kronor till ideella organisationer. Vi är en etablerad och trygg aktör på den svenska marknaden och vår vision är mer aktuell än någonsin.

Framtiden är fortsatt oviss – men låt oss gå in i det nya året med tillförsikt och medmänsklighet.

 

Stockholm, mars 2021

Anders Årbrandt och Eva Struving

Managing Directors, Novamedia Sverige AB


Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade