Postcode Lottery Group

Svenska Postkodlotteriet är en del av Postcode Lottery Group. Det första lotteriet startades i Nederländerna 1989 och konceptet finns idag i fem länder.

En rättvisare värld

Målet var redan från början att bidra till en rättvisare och grönare värld genom att skapa ett kontinuerligt och långsiktigt stöd till ideella organisationer. Utifrån detta utvecklades ett helt unikt koncept där grannar vinner tillsammans samtidigt som de bidrar till en bättre värld – Postkodlotteriet.

Framgångsrikt lotterikoncept

1989

Det första Postkodlotteriet startas i Nederländerna.

2005

Svenska Postkodlotteriet i Sverige och People’s Postcode Lottery i Storbritannien tillkommer.

2016

Deutsche Postcode Lotterie i Tyskland startas.

2018

Norsk Postkodelotteri i Norge lanseras.

Postcode Lottery Group är en av världens största givare till den ideella sektorn

Tillsammans är lotterierna i Postcode Lottery Group en av världens största privata givare som har bidragit med över 12,5 miljarder euro till den ideella sektorn. Detta tack vare alla som är med i lotterierna och därigenom bidrar med viktigt stöd till tusentals organisationer och projekt världen över.

Postkodlotteriet i andra länder

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade