Frågor och svar

Måste föreningen/stiftelsen ha 90-konto?

Ja, det är ett krav. 90-kontot är en kvalitetsstämpel för seriösa insamlingsorganisationer.


Är det möjligt att dela 90-konto med annan förening/stiftelse?

Nej, i dag är det inte möjligt. Reglerna tillåter inte det.


Varför måste föreningen vara med i Giva Sverige?

Giva Sveriges effektrapporter används i den årliga utvärderingen av basstödet för förmånstagare. Giva Sverige är dessutom en garant för professionalitet och kvalitet i givandet och insamlingen.


Måste föreningen/stiftelsen vara medlem i Giva Sverige vid ansökningstillfället?

Nej, men ansökan om medlemskap i Giva Sverige måste ha påbörjats.


Kan en förening/stiftelse ansöka om att bli förmånstagare även om den sökt förut?

Ja, det går bra att söka flera gånger.


Hur skiljer sig Postkodlotteriet från Postkodstiftelsen?

Postkodlotteriet har drygt 50 förmånstagare varav Postkodstiftelsen är en. Till skillnad från de andra förmånstagarna är Postkodstiftelsen inte slutmottagare av medlen, utan har i uppdrag att förmedla stöd till olika typer av projekt som bidrar till en positiv samhällsförändring.

  

Vilka är de ekonomiska kraven?

Sökande organisation måste ha sunda finanser med god ekonomisk kontroll. Föreningen/stiftelsen måste utöver det ha minst fem miljoner kronor i totala intäkter per år under de tre senaste åren.


Kan partipolitiska föreningar bli förmånstagare?

Nej, endast religiöst och partipolitiskt obundna föreningar och stiftelser kan komma i fråga.


Bästa kontaktvägen för ytterligare frågor?

Skicka frågorna i ett mejl till valgorenhet@postkodlotteriet.se


Vi använder cookies. Läs mer