Kriterier för ansökan

För att ansöka om att bli förmånstagare krävs det att nio kriterier uppfylls.

Föreningen ska:

 • Vara en ideell förening eller stiftelse.
 • Ha verksamhet och kontor i Sverige, samt bidra till allmännyttan.
 • Vara medlem i Giva Sverige.
 • Inneha 90-konto.
 • Upprätta årsredovisning enligt god redovisningssed för ideella organisationer, reviderad av godkänd extern revisor.
 • Ha minst 5 miljoner kronor i totala intäkter per år under de tre senaste åren.
 • Föreningen skall vara religiöst och partipolitiskt obunden.
 • Ha en demokratisk grundsyn och verka inom något eller några av följande områden:
  - Barns rättigheter
  - Stöd till människor i utsatta situationer eller katastrofer
  - Utbildning, fortbildning
  - Samarbete över gränser
  - Miljö
  - Forskning
  - Annat sätt främja allmännyttigt intresse
 • Uppfyller krav enligt spellicensen.


Utöver dessa kriterier ska organisationen på något sätt arbeta för en bättre värld för människor, djur och miljö och bör på olika sätt komplettera de befintliga förmånstagarna, till exempel genom att jobba med andra metoder eller inom andra områden. Det är också viktigt att organisationen är relevant och viktig för lottköparna.

Uppfyller din organisation inte kriterierna?

Organisationer som i dagsläget inte är förmånstagare till Postkodlotteriet rekommenderas att gå in på Svenska Postkodstiftelsens hemsida och läsa mer om deras arbete och hur man söker stöd från dem. Postkodstiftelsen stödjer projekt inom områdena människors levnadsvillkor, natur och miljö, kultur samt idrott.