Starka civilsamhällen

Att dela med sig är hållbart

Världen behöver starka ideella organisationer som gör skillnad i samhället. Med medel från lotteriet gör vi möjligt för ideella organisationer att på olika sätt bidra till hållbar utveckling.

Sedan starten av Postkodlotteriet i Sverige 2005 har överskottet på drygt 10 miljarder gått till ideell verksamhet för att bidra till en bättre värld

Ett lotteri som bidrar till samhällsutveckling

Sedan starten 2005 har Postkodlotteriet vuxit till att bli Sveriges största lotteri med nära en miljon kunder. Framgången har gjort att vi har kunnat dela ut över 10 miljarder kronor till 57 ideella organisationer. Bland dessa finns många namnkunniga organisationer så som bland annat Rädda Barnen, Håll Sverige Rent och Barncancerfonden. Det är organisationer som jobbar inom områden som mänskliga rättigheter, miljö, forskning och hälsa.

Se alla organisationer

Så här fördelas lottpengarna

Så här fördelas lottpengarna

För att driva en fungerande lotteriverksamhet som kan sprida glädje och stödja organisationer kan lotten delas upp i tre delar. 2018 gick 27 % av intäkterna till ideella organisationer, 42 % gick tillbaka till kunderna i form av lottvinster och 31% gick till att driva lotteriverksamheten.

Genom åren har Postkodstiftelsen stöttat nästan 500 projekt i Sverige och internationellt.

Våra kunder är möjliggörare

En resa med familjen, nytt tak på sommarstugan eller en romantisk weekend - ingen blir gladare än vi när lotteriet förgyller livet för människor. Detsamma gäller överskottet som går till de 56 ideella organisationerna som är så kallade förmånstagare till lotteriet. De utför hjältedåd varje dag för att förbättra villkoren för såväl människor och djur som miljö. I Sverige och internationellt. Det är vår övertygelse att de ideella organisationerna är bäst lämpade för att bedöma hur deras del av överskottet ska användas. Därför är de medel de får ta del av icke öronmärkta. De gör ett omfattande jobb med att utbilda, påverka, forska, stödja och bygga upp fungerande civilsamhällen. Tack vare kundernas deltagande i lotteriet genereras medel som organisationerna kan använda i sitt arbete med att skapa en hållbar framtid.

Möjlighet till nya partnerskap

Utöver de icke öronmärkta medlen kan organisationerna också söka ekonomiskt stöd till specifika projekt från ett antal specialprojektfonder. Detta för att dels ge organisationer möjlighet att samarbeta i nya former, dels för att få utveckla och tillföra ny kunskap inom aktuella frågor där behoven är stora.

Stiftelse med mål att nå ut ännu längre

En del av överskottet från lotteriet går till Postkodstiftelsen och ger finansiellt stöd till olika typer av projekt som främjar en positiv samhällsutveckling. Postkodstiftelsen samarbetar direkt med projektorganisationerna. Postkodstiftelsen stödjer gärna projekt som drivs av organisationer som tänker i nya banor och inte drar sig för att vara pionjärer i sitt arbete. Några av de ideella organisationerna som är förmånstagare till Postkodlotteriet började sin verksam­ het med stöd från Postkodstiftelsen.

Postkodlotteriet varnar för bedrägerier på Facebook. Läs mer

Vi använder cookies. Läs mer