Starkt civilsamhälle

Vår övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer. Det är anledningen till att Postkodlotteriet en gång grundades. Syftet är att generera pengar till civilsamhället och på så vis bidra till en bättre värld.

En miljard till ideella organisationer varje år

Hela överskottet från Postkodlotteriet går till ideella organisationer. Varje år fördelas över en miljard kronor mellan ett 60-tal olika organisationer, som verkar för bättre villkor för människa, djur och natur. Det är genom att årligen dela ut över en miljard kronor till civilsamhället som vi har störst positiv påverkan på vår omvärld.

Långsiktigt stöd

Organisationerna som Postkodlotteriet stödjer arbetar med frågor som rör barn och ungdomar, djur, hälsa och forskning, idrott och friluftsliv, klimat och miljö, och människor i utsatta situationer. Ett långsiktigt stöd från Postkodlotteriet möjliggör deras arbete för en hållbar utveckling i Sverige och internationellt.

Organisationer som får stöd från Postkodlotteriet

Icke-öronmärkt stöd gör skillnad

Det finansiella stödet från Postkodlotteriet är i huvudsak icke-öronmärkt, med syfte att stödja organisationernas visioner och verksamheter. Vi kallar det för basstöd.

Basstöd

Organisationerna har den största kunskapen att avgöra vad medlen ska användas till och vet var pengarna gör störst nytta, både på kort och lång sikt. Ett flexibelt basstöd underlättar också snabb omställning och omprioritering vid oväntade händelser i omvärlden.

15,5 miljarder

Sedan starten 2005, har Postkodlotteriet delat ut 15,5 miljarder kronor till ideella organisationer tack vare alla som är med i lotteriet.

Så här fördelas överskottet

Visste du att...

Postkodlotteriet är Sveriges största privata givare till ideell sektor.