Affärsetik

Schysst agerande i alla lägen

God affärsetik för oss handlar om att vara trovärdig och att i relationen med andra agera med respekt och integritet, till exempel spelansvar och ansvarsfull marknadsföring. Och förstås att alltid följa lagar och regler.

Kunder, medarbetare, partners och leverantörer ska veta vad Postkodlotteriet står för och veta att lotteriet och bolaget bakom är seriösa. Självklart råder nolltolerans mot korruption och mutor. Och det pågår ett aktivt arbete med säker hantering av data för att skydda kundernas integritet.

God affärsetik för oss handlar om att alltid agera med respekt och integritet i relationen med andra

Värdegrunden, policyer och arbetssätt är viktiga verktyg för att leva upp till de egna och omvärldens förväntningar. Både vi och oberoende externa parter gör regelbundet kontroller i alla delar av spelprocessen, från kundregistrering till vinstutdelning och val av lotterivinster. För att hålla hög transparens uppmanas medarbetarna och samarbetspartners att alltid rapportera eventuella misstankar om att något inte går rätt till.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade