Socialt ansvar

Vi arbetar proaktivt med aktiviteter och verktyg inom social hållbarhet både för medarbetare och för påverkan i vår värdekedja.

Mångfald och inkludering

Vi vill verka för ett mer inkluderande samhälle. Vi har till exempel obligatorisk utbildning inom mångfald och inkludering för alla medarbetare och erbjuder kompetenshöjande aktiviteter för ökad normmedvetenhet.

Social hållbarhet i leverantörsled

Vår uppförandekod för leverantörer, konsulter och samarbetspartners är ett viktigt verktyg för att säkerställa att tjänster och produkter produceras med respekt för mänskliga rättigheter.

Mångfald och inkludering

Postkodlotteriet värnar alla människors lika värde och vill verka för ett mer inkluderande samhälle. Vi vet också att mångfald berikar vår verksamhet på många sätt. Att arbeta med mångfald och inkludering är därför både en självklarhet och en långsiktig prioritering för oss.

Företagskultur

Vårt mångfald- och inkluderingsarbete fokuserar bland annat på att fortsatt bygga en inkluderande företagskultur. Arbetet omfattar även att nå en större bredd av människor när vi söker nya talanger.

Inkluderande kommunikation

Ett annat fokusområde är vår kommunikation och marknadsföring. Vi är en aktör som når ut till många och med det kommer ett stort ansvar. Vår ambition är att vår kommunikation ska bidra till att fler människor ska känna sig som en naturlig del av samhället. Vi har en del jobb kvar att göra, men ett målmedvetet arbete pågår.

Några exempel på våra insatser inom mångfald och inkludering:

  • Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering.
  • Alla medarbetare genomför obligatorisk utbildning inom mångfald och inkludering.
  • Vi ordnar kontinuerligt föreläsningar och kompetenshöjande aktiviteter inom till exempel omedvetna preferenser, HBTQI+ och normmedvetenhet för alla medarbetare.
  • Medarbetare erbjuds kostnadsfri svenskundervisning på arbetstid.

Medlem i Diversity Charter

Postkodlotteriet är medlem i föreningen Diversity Charter som verkar för att främja arbetet med mångfald och inkludering i arbetslivet. Genom Diversity Charter bjuds medarbetare in till digitala föreläsningar för att inspireras, fördjupa kunskapen och öka självinsikten

Social hållbarhet i leverantörsled

Postkodlotteriet gör varje år en rad olika inköp för att driva ett underhållande lotteri. Till exempel köper vi in stora volymer produktvinster som lottas ut. Med det följer ett stort ansvar – och vi strävar alltid efter att göra medvetna inköp med omsorg för människa och miljö.

Uppförandekod

Postkodlotteriets uppförandekod för leverantörer är ett viktigt verktyg för att säkerställa att hänsyn tas i hela värdekedjan. Vår uppförandekod baseras på FN:s Global Compact och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) kärnkonventioner.

Uppförandekoden ställer krav på att mänskliga rättigheter respekteras och att produkter produceras på ett ansvarsfullt sätt. I uppförandekoden finns bland annat krav på:

  • Att leverantören tillhandahåller en hälsosam och säker arbetsmiljö.
  • Att leverantören ser till att det inte råder någon form av diskriminering.
  • Att leverantören säkerställer förbud mot barnarbete eller tvångsarbete.

Tredjepartsrevisioner

Vi har kontinuerlig dialog med våra leverantörer och samarbetspartners för att tillsammans arbeta proaktivt med socialt ansvarstagande enligt uppförandekoden. En viktig del i arbetet för hållbara inköp är även att granska tredjepartsrevisioner för att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras i fabriker där inköpta produkter tillverkas.

Oberoende certifieringar

Postkodlotteriet arbetar med flera tredjepartscertifieringar som guidning för mer hållbara val. Ett exempel på certifiering vi arbetar med är Fairtrade, en certifiering för en mer hållbar världshandel, som verkar för förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda. Vi använder bland annat Fairtrade-bomull i tygkassar och kläder till våra säljare samt Fairtrade-märkt kaffe och te på kontoret.

Läs mer om klimat, miljö och medvetna inköp

Vi deltar i kampen mot barnövergrepp

ECPAT Sverige är en av de 60-tal organisationer som varje år får ta del av Postkodlotteriets överskott. ECPAT är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. För oss som företag är det viktigt att bidra i den kampen. På Postkodlotteriets alla datorer och IT-nätverk finns därför även Netclean installerad, en programvara som hindrar att övergreppsmaterial på barn sprids.

Visste du att...

Bland Postkodlotteriets medarbetare och chefer är 60 procent kvinnor.