Organisation

Läxhjälpen

Varje år är det tusentals elever som inte klarar av grundskolan i Sverige. Den främsta avgörande faktorn är föräldrarnas utbildningsnivå. Risken är att det leder till en utbildningsskuld som kan påverka vårt samhälle i generationer framöver. Det är en nedåtgående trend som måste brytas – och det bästa sättet att göra det är att hjälpa dem som har det extra svårt i skolan.

Därför stöttas Läxhjälpen av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 61 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om Läxhjälpen

Alla elever ska ha chansen att forma sin framtid

Läxhjälpen bedriver ett program i högstadiet för elever som riskerar att inte klara skolans krav. Målet med programmet är att eleverna ska nå gymnasiebehörighet och att höja elevernas självförtroende inför framtiden.

Noggrant utvalda läxhjälpare

De som stöttar eleverna att uppnå behörighet är särskilt utvalda och avlönade studenter från universitet och högskolor. De har olika bakgrund och inriktningar och arbetar i grupp för att tillsammans stötta eleverna med läxor inom alla ämnen på schemat, med särskilt fokus på kärnämnena.

Utdelning från Postkodlotteriet

Läxhjälpen är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2021.

Tydliga resultat i hela landet

Läxhjälpens program används för närvarande av över 90 skolor i landet, som alla ligger under rikssnittet i gymnasiebehörighet – från Malmö till Haparanda. Här är Läxhjälpens resultat tydligt talande och verifieras bland annat av Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.

Mätningar visar att 80 procent av alla som genomgår Läxhjälpens program uppnår sin behörighet till gymnasiet. Så många som 87 procent av eleverna säger sig dessutom ha en större lust till vidare studier.