Organisation

Suicide Zero

Suicide Zero är en organisation som sedan 2013 arbetar för att minska självmorden. De gör allt för att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap.

Därför stöttas Suicide Zero av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 61 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om Suicide Zero

Varje år tar runt 1 500 människor i Sverige sina liv. Det är fyra om dagen. I statistiken döljer sig föräldrar, syskon, barn, grannar, kollegor och vänner. Varje år får tiotusentals beskedet att någon de känner har tagit sitt liv. Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att minska självmorden.

De resurser som idag satsas på suicidprevention står inte i relation till hur stort problemet är och det finns mycket okunskap, tabu och stigma kring frågan. Självmord är ett stort samhällsproblem som vi tillsammans kan göra något åt. Suicide Zero vill få fler att göra mer för att samhälle utan självmord.

Organisationen gör allt för att lyfta frågan, identifiera brister och sprida kunskap. Det gör de bland annat genom att utbilda allmänheten, påverka beslutsfattare och stödja forskning. Varje självmord är ett för mycket.

Utdelning från Postkodlotteriet

Suicide Zero är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2022.