Suicide Zero

Suicide Zero är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengar som Suicide Zero sedan kan använda till sitt arbete för att minska självmorden.

Förmånstagare sedan 2022

Utdelning 2023:
5 000 000 kr

Utdelning totalt:
10 000 000 kr

Ikon som föreställer en TV

Tack från Suicide Zero

Suicide Zero berättar själva om hur de kan göra världen bättre – tack vare din lott. Se filmen.

Självmord är ett stort samhällsproblem och Suicide Zero vill få fler att göra mer för ett samhälle utan självmord.

Var sjätte timme behöver ett liv räddas. Kan din Postkodlott hjälpa?

Varje år tar runt 1 500 människor i Sverige sina liv. Det är en var sjätte timme. Bakom siffrorna döljer sig mammor och pappor, systrar och bröder, stora och små barn, partners, grannen i huset bredvid, favoritkollegan, nya och gamla vänner. Ja, kanske även du som läser det här just nu. Tiotusentals människor som får beskedet att någon de känner har tagit sitt liv.

Varje självmord är ett för mycket

Suicide Zero tycker inte att det är farligt att prata om självmord, utan vill krossa myterna och minska självmorden. Tillsammans med dig och din Postkodlott kan vi få det att hända. Varje dag, året runt. Ända sedan 2013 arbetar Suicide Zero outtröttligt för att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap kring självmord. Men tyvärr står de resurser som idag satsas på suicidprevention inte i relation till hur stort problemet är. Och det finns mycket okunskap, tabu och stigma kring frågan. Självmord är ett stort samhällsproblem och Suicide Zero vill få fler att göra mer för ett samhälle utan självmord. Varje självmord är ett för mycket.

Krossa myterna och minska självmorden

Suicide Zero vill få fler att göra mer. Krossa myterna, påverka beslutsfattare, stödja forskning och omsätta kunskap i praktisk handling. De genomför även viktiga utbildningar och utvecklingsprojekt, samt visar på konkreta lösningar på hur självmorden i samhället kan förebyggas. Insamlingschef Anna-Maria Broman Ek berättar:

– Vi vill att fler ska göra mer för ett samhälle utan självmord. Det är ett stort samhällsproblem som vi tillsammans kan göra något åt. Genom att exempelvis lyfta frågan i media, påverka politiker, arbeta med kommuner för att se till att de har riktade insatser, och rusta föräldrar att våga prata om de här ämnena med sina barn arbetar vi för att förebygga självmord och dessutom bryta stigmat som fortfarande finns kring de här frågorna.

Vill du också bidra?

Gå med i Postkodlotteriet

Tack vare pengarna från Postkodlotteriet kan Suicide Zero fortsätta arbeta för ett samhälle utan självmord genom att utbilda medmänniskor, påverka politiker och finansiera forskning.

Anna-Maria Broman Ek

Insamlingschef, Suicide Zero

Vill du veta mer om Suicide Zero?

Besök Suicide Zeros webbplats