Svenska Postkodlotteriets Stiftelse

Svenska Postkodlotteriets Stiftelse är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Stiftelsens uppdrag är att fördela pengarna vidare och finansiera många olika projekt – till exempel sådana som stärker gemenskapen mellan grannar.

Förmånstagare sedan 2007

Utdelning 2024:
190 000 000 kr

Utdelning totalt:
2 458 635 100 kr

Varav drömprojekt:
109 500 000 kr

Ikon som föreställer en TV

Tack från Svenska Postkodlotteriets Stiftelse

Svenska Postkodlotteriets Stiftelse berättar själva om hur de kan göra världen bättre – tack vare din lott. Se filmen.

Grannfest och rörelseglädje i Ronna, Södertälje. Ett fint exempel där Grannskapsinitiativet gjorde en skillnad.

Kan din Postkodlott skapa möten mellan grannar?

Postkodslotteriets Stiftelse vill genom sina projekt utmana, inspirera och förändra. FN:s globala mål för hållbar utveckling fungerar som en ram för arbetet och genom de projekt man stöttar bidrar Postkodlotteriets stiftelse till uppfyllandet av dessa – både i Sverige och internationellt.

Levande, öppna och tillgängliga grannskap

Postkodslotteriets Stiftelse lanserade i slutet av 2021 en ny och spännande satsning – Grannskapsinitiativet. Här har små lokala organisationer möjlighet att söka projektstöd mellan 20 000 och 60 000 kronor. På så sätt kan sedan allt ifrån lokala kulturaktörer till idrotts- och hembygdsföreningar genomföra nya gemensamma aktiviteter i närområdet. Syftet med initiativet är att stärka gemenskapen mellan människor och bidra till ökat välbefinnande och hälsa.

Grannfest i Ronna

Lebi Skol IF är en av föreningarna som beviljats stöd från Grannskapsinitiativet. De ville genomföra ett projekt för att främja gemenskap, glädje och välmående bland barnfamiljer i stadsdelen Ronna i Södertälje. För stödet på 50 000 kronor kunde de erbjuda en serie öppna idrottsaktiviteter för barn och medföljande föräldrar. Projektets höjdpunkt var en stor grannfest i rörelseglädjens anda med gemensamma träningar och sociala aktiviteter som hoppborgar, hinderbana och fotboll där 500 grannar deltog.

Om Lebi Skol IF

Lebi Skol IF är en ideell förening med målsättningen att få alla barn och unga att känna sig delaktiga i samhället. Det gör de genom att erbjuda möjligheten att kostnadsfritt delta i föreningsidrott med organiserad och regelbunden träning varje vecka i familjernas närområde. Anledningen till att Lebi Skol IF startades våren 2020 var för att eldsjälen Petra Jacobs såg att många barn som egentligen skulle vilja vara med i en förening inte var det.

Vill du också bidra?

Gå med i Postkodlotteriet

Tack vare stödet från Postkodlotteriet kan vi bidra till att fler initiativ, stora som små, får livskraft och kan på kreativa och innovativa sätt möta de utmaningar som vi som samhälle står inför.

Marie Dahllöf

Generalsekreterare, Svenska Postkodlotteriets Stiftelse

Vill du veta mer om Svenska Postkodlotteriets Stiftelse?

Besök Svenska Postkodlotteriets Stiftelses webbplats