Regler och villkor chattävlingar


Villkoren nedan avser bl.a tävlingar i chatten och bingobloggen.

Arrangör av tävlingar på Postkodlotteriets webbsida är Svenska Postkodföreningen.

Alla svar måste vara rättstavade. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Priserna kan ej lösas in mot kontanter. Vinnare meddelas samma dag (eller så fort som möjligt när tävlingen är avslutad) i chatten/bloggen eller via mail om inte annat anges vid tävlingens utförande.

Du behöver ha en bricka med i den spelomgång då frågan ställs för att kunna delta/gissa i tävlingen och ha chans att vinna, (om inga andra regler anges).
Du kan endast vinna en frågesport 2 gånger per person/per chattpass (om inga andra regler anges).
Den spelare som svarar snabbast med rätt svar, som är rättstavat vinner bonuspengar. Små och stora bokstäver accepteras

Chattvärdens beslut kan inte överklagas
Du vinner 10 kr i bonus (om inga andra regler anges).

Vinsttrappan
Chattvärden ger dig ledtrådar som leder fram till en specifik plats, person osv. Ju färre ledtrådar som behövs, desto högre blir vinsten.
För att vara med och delta i tävlingen behöver du ha en bricka med i den spelomgång då chattvärden ställer sina ledtrådar. Innan tävlingsomgången startar har chattvärden redan bestämt vilket svar hen söker. Chattvärden ger ledtråd efter ledtråd (max 3 st per omgång) tills någon anger rätt svar inom 15 sekunder. Om ingen har kommit med rätt svar efter tre ledtrådar börjar en ny tävlingsomgång.

Detta chattspel spelas söndagar mellan kl 18-23.
6 stycken tävlingsomgångar mellan kl 18-23.

Rätt svar på ledtråd nr 1: 60 kr i bonus
Rätt svar på ledtråd nr 2: 40 kr i bonus
Rätt svar på ledtråd nr 3: 20 kr i bonus

Regler & Villkor:

Du får endast gissa en gång per person (per ledtråd) tills chattvärden kommer med nästa ledtråd.
Den spelare som svarar snabbast med rätt svar som är rättstavat vinner.
Du behöver ha en bricka med i den spelomgång då ledtrådarna ställs för att kunna delta/gissa i tävlingen och ha chans att vinna.
Chattvärdens beslut kan inte överklagas.
Du kan endast vinna en gång (en bonus) per person, per söndag.

Spelare godkänner Svenska Postkodföreningens behandling av av spelaren lämnade personuppgifter i syfte att administrera tävlingen och identifiera vinnare.

Personlig information hanteras i enlighet med PUL.
Vinnarnas alias kan komma att publiceras på Postkodlotteriets Facebook-sida och på postkodlotteriet.se

Anställda inom Svenska Postkodföreningen eller Novamedia Svenska Postkodlotteriet AB får inte delta i chattävlingar eller tävlingar i bloggen.

All aktivitet i chatten registreras och kan komma att användas som bevis vad avser vinnare i chattävlingar eller mot bruten regel.
Svenska Postkodföreningen är inte ersättningsskyldigt för någon som helst skada eller kostnad som spelaren ådrar sig i samband med tävlingen eller i relation till vinsterna i tävlingen och lämnar inte heller någon garanti vad gäller vinstens skick. Svenska Postkodföreningen ska dock skäligen kompensera spelare som vunnit pris i tävlingen och som på grund av fel eller brister hänförliga till Svenska Postkodföreningen inte kan få ut sin vinst.

Intill dess att tävlingen är slutligt avgjord har Svenska Postkodföreningen alltid rätt att avbryta tävlingen utan någon skyldighet att informera om detta. Spelaren har vid avbrytning av tävling i förtid inte någon rätt till kompensation.

Svenska Postkodföreningen förbehåller sig rätten att stänga av spelare som bryter mot någon av ovanstående regler.

 

Vi använder cookies. Läs mer