Vad bestämmer hur mitt lottnummer ser ut?

Ett lottnummer består av tre delar nämligen postnummer, gatukod och personligt nummer.
Postnumret är det postnummer lotten deltar på.

Varje postnummer är sedan indelat i mindre geografiska områden, så kallade gatukoder. Gatukoden består av två bokstäver.

Den sista delen är det personliga numret som är ett tresiffrigt nummer som slumpats fram.

Exempel:
Lotten Vinnare bor på Turstigen 16 som finns på postnummer 123 45.
Turstigen 16 har gatukod AB och det personliga numret hon blev tilldelat på sin lott är 678
Hennes lottnummer blir därför 12345 AB 678

Vi använder cookies. Läs mer