När får jag min premie?

Premier skickas efter att lotten har deltagit sin första spelomgång.

Till exempel: Om du betalar för din lott i januari och den börjar delta i utlottningarna i februari spelomgång bör din välkomstgåva vara dig tillhanda i mitten av mars.

Fick du svar på din fråga?