Hur går en vinstdragning till?

Själva vinstdragningen görs i en dator och sker alltid med tillsyn av en licensierad oberoende person.

Alla som har en betald lott är med i varje dragning som görs och vinnarna dras helt slumpmässigt.

Fick du svar på din fråga?