Hur rättar jag lotter i ett dödsbo?

Lotterna har fortsatt vinstbevakning och om det utfaller en vinst skickas ett vinstbesked till dödsboet.

Enda undantaget är om man vinner en extralott där ingen kommunikation skickas ut.

Fick du svar på din fråga?