Ledning och styrelse

Svenska Postkodlotteriet drivs av Svenska Postkodlotteriet AB på uppdrag av Svenska Postkodföreningen, vilka innehar lotterilicens för Svenska Postkodlotteriet.

Svenska Postkodlotteriet AB är ett dotterbolag till holländska Novamedia B.V. som äger lotterikonceptet och licensierar detta till lokala dotterbolag eller samarbetspartners.

Spelinspektionen ger tillstånd till allt licensierat spel om pengar i Sverige och har det övergripande ansvaret för att kontrollera spel- och lotteriverksamhet.

Svenska Postkodlotteriet AB

Anders Årbrandt och Ebba Kilman är managing directors för Svenska Postkodlotteriet AB.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen för Svenska Postkodlotteriet AB består av elva personer.

Anders Årbrandt, Managing Director

Ebba Kilman, Managing Director

Mikael Bergh, Head of Marketing and Sales

Anna-Lena Bergman, Head of TV

Hélène Carlbark, Head of Charities

Helena Gudmundsson, Head of Finance

Anders B Karlsson, Head of Event

Olof Lavesson, Head of Communications

Anna Nordström, Head of HR

Susanne Preber Alm, Head of CX

Yin Teichert, Head of Group Tech Nordics


Bilder på medlemmarna i ledningsgruppen finns i vårt pressrum.

 

Svenska Postkodföreningen

Svenska Postkodföreningen innehar spellicensen för Svenska Postkodlotteriet. De organisationer som tar del av lotteriöverskott är medlemmar i Postkodföreningen och kallas förmånstagare. Postkodföreningens styrelse har till uppgift att fördela överskottet från lotteriverksamheten samt att besluta om nya medlemmar till föreningen. Spelinspektionen granskar och godkänner därefter om medlemmarna kan bli förmånstagare till lotteriet.

Styrelsen i Svenska Postkodföreningen

Svenska Postkodföreningens styrelse består av sex personer:
Thomas Fogdö, ordförande
Alexander af Jochnick, ledamot
Malin Berge, ledamot
Mats Fogelberg, ledamot
Kristina Tunkrans, ledamot
Maria Masucci, suppleant

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade