Ledning och styrelse

Svenska Postkodlotteriet drivs av Novamedia Sverige AB på uppdrag av Svenska Postkodföreningen, vilka innehar lotterilicens för Svenska Postkodlotteriet.

Novamedia Sverige AB är ett dotterbolag till holländska Novamedia B.V. som äger lotterikonceptet och licensierar detta till lokala dotterbolag eller samarbetspartners.

Spelinspektionen ger tillstånd till allt licensierat spel om pengar i Sverige och har det övergripande ansvaret för att kontrollera spel- och lotteriverksamhet.

Novamedia Sverige AB

Eva Struving och Anders Årbrandt är managing directors för Novamedia Sverige AB.

Ledningsgruppen för Novamedia­ Sverige­ AB

Ledningsgruppen för Novamedia Sverige AB består av elva personer.

Eva Struving och Anders Årbrandt, Managing Directors.

Mikael Bergh, Head of Marketing and Sales

Anna-Lena Bergman, Head of TV

Susanne Calemark, Head of HR

Hélène Carlbark, Head of Charities

Helena Gudmundsson, Head of Finance

Anders B Karlsson, Head of Event

Olof Lavesson, Head of Communications

Oliver O´Hehir, Head of IT

Susanne Preber Alm, Head of Customer Service & Customer Experience


Bilder på medlemmarna i ledningsgruppen finns i vårt pressrum.

Svenska Postkodföreningen

Svenska Postkodföreningen innehar spellicensen för Svenska Postkodlotteriet. De organisationer som tar del av lotteriöverskott är medlemmar i Postkodföreningen och kallas förmånstagare. Postkodföreningens styrelse har till uppgift att fördela överskottet från lotteriverksamheten samt att besluta om nya medlemmar till föreningen. Spelinspektionen granskar och godkänner därefter om medlemmarna kan bli förmånstagare till lotteriet.

Styrelsen i Svenska Postkodföreningen

Svenska Postkodföreningens styrelse har sex medlemmar.

Alexander af Jochnick är ordförande.

Övriga medlemmar är:

Mats Fogelberg

Göran Hägglund

Kristina Lidehorn

Erling Norrby

Mernosh Saatchi

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade

Vi använder cookies. Läs mer