Postkodlotteriets ekonomi på en minut

42,5 procent av Postkodlotteriets intäkter går tillbaka till kunderna i form av vinster. Omkring en tredjedel av intäkterna går till omkostnader. De pengar som är kvar efter att vinster och kostnader är betalda är överskottet. Överskottet fördelas till de ideella organisationer som är förmånstagare.

År 2017 var Postkodlotteriets intäkter 3 465 miljoner kronor. Den största delen av lotteriets intäkter, 40 procent eller 1 393 miljoner kronor, gick tillbaka till lottköparna i form av vinster. Kostnaderna för att driva lotteriet uppgick till 28 procent av intäkterna, eller 976 miljoner kronor. Postkodlotteriets överskott uppgick till 32 procent av intäkterna, eller 1 100 miljoner kronor. Hela överskottet fördelades till Postkodlotteriets 55 förmånstagare.

Läs mer i årsrapporten för 2017

Vi använder cookies. Läs mer