Postkodlotteriets ekonomi på en minut

År 2019 går 40 procent av spel- och lottintäkterna tillbaka till kunderna i form av lotterivinster. Omkring en tredjedel av intäkterna går till kostnader för att driva själva lotteriet, till exempel IT, personal, hyror och marknadsföring. De pengar som är kvar efter att lotterivinster och kostnader är betalda fördelas till ett 50-tal ideella organisationer.

År 2018 var Postkodlotteriets intäkter 3 517 miljoner kronor. Den största delen av lotteriets intäkter, 42,5 procent eller 1 501 miljoner kronor, gick tillbaka till kunderna i form av lotterivinster. Kostnaderna för att driva lotteriet uppgick till 30,5 procent av intäkterna, 1 070 miljoner kronor. Postkodlotteriets överskott uppgick till 27 procent av intäkterna, 952 miljoner kronor. Hela överskottet fördelades till 56 ideella organisationer.

Läs mer i årsrapporten för 2018

Vi använder cookies. Läs mer