Postkodlotteriets ekonomi på en minut

Vinstandelen, alltså den del av omsättningen som går tillbaka till lottköparna i form av vinster, är 40 procent för lotteriåret 2019. Omkring en tredjedel av intäkterna går till omkostnader. De pengar som är kvar efter att vinster och kostnader är betalda är överskottet. Överskottet fördelas till de ideella organisationer som är förmånstagare.

År 2018 var Postkodlotteriets intäkter 3 517 miljoner kronor. Den största delen av lotteriets intäkter, 42,5 procent eller 1 501 miljoner kronor, gick tillbaka till lottköparna i form av vinster. Kostnaderna för att driva lotteriet uppgick till 30,5 procent av intäkterna, eller 1 070 miljoner kronor. Postkodlotteriets överskott uppgick till 27 procent av intäkterna, eller 952 miljoner kronor. Hela överskottet fördelades till Postkodlotteriets 56 förmånstagare.

Läs mer i årsrapporten för 2018

Vi använder cookies. Läs mer