Organisation

Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders är en internationell expertorganisation som försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter. Civil Right Defenders stärker utsatta människorättsförsvarare i länder och regioner där demokrati och mänskliga rättigheter är en bristvara.

Civil Rights Defenders-tygkasse och mapp ligger på ett bort

Om Civil Rights Defenders

Två hundra fall till Europadomstolen

Civil Rights Defenders granskar statsmakten och utkräver ansvar när människors rättigheter kränks. Under åren har de bidragit till att ge juridisk hjälp till hundratusentals människor i bland annat forna Jugoslavien. De har drivit närmare två hundra fall mot Ryssland inför Europadomstolen, där Ryssland blivit fällt i samtliga.

Arbetar långsiktigt

Civil Rights Defenders arbetar också gentemot både beslutsfattare och allmänhet med informations- och påverkansarbete i frågor som rör människors rättigheter. Genom en stark fältnärvaro och långsiktiga samarbeten med lokala partners uppnår Civil Rights Defenders varaktiga resultat, samtidigt lokala "watch dog"-organisationer blir stärkta.

Utdelning från Postkodlotteriet

Civil Rights Defenders är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2013.

Utdelning 2019: 9 000 000 kr

Utdelning totalt: 80 000 000 kr varav 30 000 000 kr till Specialprojekt

Akutfond för evakuering

Civil Rights Defenders genomför även kommunikations- och säkerhetsträningar för aktivister i repressiva länder. Civil Rights Defenders har också upprättat en akutfond för att snabbt kunna evakuera människorättsförsvarare under akut hot.

Vi använder cookies. Läs mer