SOS Barnbyar Sverige

SOS Barnbyar är en politiskt och religiöst obunden organisation som tar hand om föräldralösa och övergivna barn. Barnen får gå i skola och de får ett hem och en familj. För närvarande finns ca 550 barnbyar i 134 länder. SOS Barnbyar driver också skolor, sociala center, yrkesskolor, ungdomshem och medicinkliniker. SOS Barnbyar arbetar efter FN:s barnkonvention.

Kvinna och barn håller varandra i handen

Utdelning från Postkodlotteriet

SOS Barnbyar Sverige är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2008.

Utdelning 2019: 18 700 000 kronor
Utdelning totalt: 251 519 342 kronor varav 19 515 000 kronor till Specialprojekt

Om SOS Barnbyar Sverige

Från utbildning till stöd att starta eget

En växande del av SOS Barnbyars verksamhet går ut på att förebygga att barn i barnbyarnas närområden överges på grund av bland annat fattigdom och sjukdom. Det förebyggande arbetet handlar om allt från utbildning och sjukvård, till mikrolån och stöd att starta eget. En liten insats i form av ett mikrolån till en hiv- eller aidsdrabbad familj kan förändra framtiden för hela familjen.

Bygger på långsiktighet

Varje år hjälper SOS Barnbyar över en miljon utsatta människor varje år. Gemensamt för SOS Barnbyars arbete, oavsett typ av arbete, är att det bygger på långsiktighet.

Finansieras genom bidrag

SOS Barnbyar Sveriges verksamhet finansieras till största del genom bidrag från privatpersoner som blir faddrar. Dessutom stödjer allt fler företag och privata donatorer verksamheten.

SOS barnbyars logga

Vi använder cookies. Läs mer