Organisation

Hand in Hand Sweden

Hand in Hand och Star for Life tog emot sju miljoner kronor till projektet Motiverade och entreprenöriella ungdomar - ledstjärnor för Zimbabwes framtid.

Om projektet

Zimbabwes ekonomiska utveckling och hälsoproblem bland befolkningen är idag landets två största utmaningar. Genom projektet syftar Hand in Hand och Star for Life att göra en holistisk satsning på Zimbabwes ungdom för att öka deras livsmotivation och försörjningsmöjligheter. Projektet kommer att motivera ungdomar att leva friskt och hälsosamt, samtidigt som de erbjuds möjligheter till försörjning. Ambitionen är att bygga en hållbar samhällsstruktur som bidrar till att stärka Zimbabwes framtid och utveckling.

Utdelning från Postkodlotteriet

Hand in Hand Sweden är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2009.