Organisation

Världsnaturfonden WWF

Världsnaturfonden WWF och WaterAid tog emot åtta miljoner kronor till projektet Friskare ekosystem och bättre levnadsförhållanden i sårbara samhällen utmed Mekongfloden.

Om projektet

Projektet syftar till att bemöta problem som är definierade av invånarna i 10 fiske- och skogsbrukssamhällen i Kambodja. Utmaningarna fokuserar på vattentillgång, försörjningsmöjligheter och naturresursförvaltning.

Genom en gemensam satsning vill WWF och WaterAid lösa utmaningarna över sektorsgränserna och stödja den fattiga och sårbara ursprungsbefolkningen som lever utmed Mekongfloden så att de kan förbättra sin livssituation. Genom arbetet kommer även den rika biologiska mångfalden i regionen bevaras.

Utdelning från Postkodlotteriet

Världsnaturfonden WWF är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2005.