Organisation

Erikshjälpen

Erikshjälpen tog emot sex miljoner kronor till projektet Flickor utan brudpris.

Tecknad flicka sitter och skriver

Om projektet

Flickor utan brudpris handlar om att ge flickor i Karamoja cluster möjligheter att gå i skolan och utvecklas till självständiga och starka kvinnor. Eftersom flickor med utbildning genererar ett lägre brudpris är incitamenten för att skicka barn till skolan små och istället gifts mer än 30 % av flickorna bort innan de fyller 18.

Utdelning från Postkodlotteriet

Erikshjälpen är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2009.

En studie från 2014 visar att flickor i projektområdet har extremt låg utbildningsnivå vilket innebär att det statistiskt är större sannolikhet för en flicka att dö i barnsäng än att genomgå grundskoleutbildning. Den negativa spiralen börjar i skadliga traditionella sedvänjor som begränsar möjligheten till utbildning och i förlängningen flickornas självständighet. Projektet ska aktivt jobba med att förändra negativa attityder till utbildning och skapa möjligheter till skolgång för flickorna i området. Det är ett livsviktigt steg mot ett mer jämställt samhälle.