Organisation

Nordens Ark

Nordens Ark tog emot 4,8 miljoner kronor till projektet Den röda pandan.

En röd panda

Om projektet

Det är ofta samma faktorer som orsakar artutrotning som leder till fattigdom, förlust av livsmiljöer och naturresurser. Genom projektet Den röda pandan vill Nordens Ark främja ett hållbart nyttjande av ekosystemen och en hållbar livsstil som förbättrar levnadsförhållanden för lokalbefolkningen och samtidigt hejdar förlusten av den biologiska mångfalden i Nepal.

Utdelning från Postkodlotteriet

Nordens Ark är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2010.