Organisation

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner & BRIS

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner och Bris tog emot 9,6 miljoner kronor till projektet Skyddade boenden med barnperspektiv.

Tjej och ille håller armen om varandra

Om projektet

Inom ramen för detta projekt vill Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner tillsammans med Bris starta skyddade boenden där alla barn, oavsett ålder och kön, ses som egna individer som har utsatts för våld. Stadsmissionerna erfarenheter av våldsutsatta kvinnor och boenden tillsammans med barnrättsorganisationen Bris erfarenhet av barn i utsatta situationer skapar ett unikt och innovativt partnerskap där organisationernas respektive erfarenheter stärker såväl de utsatta kvinnorna som de utsatta barnen.

Utdelning från Postkodlotteriet

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner & BRIS är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2008.