Organisation

Håll Sverige Rent

Håll Sverige Rent och Hand in Hand tog emot 22,9 miljoner kronor till projektet Waves of change.

Om projektet

I Indien produceras minst 26 000 ton plastavfall varje dag, varav hälften dumpas i naturen. I Kenya hanteras en knapp femtedel av allt avfall som produceras, resten dumpas på gator och i havet. Fattigdom och plastnedskräpning påverkar varandra i en negativ spiral, då plasten tar sin väg mot havet genom några av världens fattigaste länder.

Utdelning från Postkodlotteriet

Håll Sverige Rent är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2014.

Genom drömprojektet Waves of change vill Håll Sverige Rent och Hand in Hand göra en kraftsamling mot nedskräpning av hav och kuster i Indien och Kenya samt bekämpa fattigdom i dessa kustområden. Man kommer att arbeta med att minska plastnedskräpning i hav och på land genom förebyggande insatser och förbättrade plast- och avfallshanteringsprocesser, vilket i sin tur kommer skapa arbetstillfällen.

Genom främjandet av en cirkulär ekonomi med fokus på plast ska projektet skapa gröna och lönsamma småföretag. Det kommer att ge förutsättningar för tusentals kustboende i Kenya och Indien att skapa sig en hållbar försörjning tillsammans med fiskare, bönder och andra kustboende.