Organisation

Alzheimerfonden

Alzheimerfonden har tagit emot 5 000 000 kronor till projektet Fight Dementia.

Forskare ritar på en glasvägg

Forskning är det enda som kan stoppa Alzheimer

Om projektet

Med projektet Fight Dementia vill Alzheimerfonden sprida kunskap om hur situationen för unga anhöriga till demenssjuka ser ut, både i Sverige och utomlands. Under projektet kommer man att initiera en nationell utbildningssatsning och webbutbildning i Sverige, för att ge ökat stöd samt skapa bättre förståelse för de ungas utsatthet.

Internationellt kommer man att ge personalkunskap och verktyg för att våga inleda samtal med unga anhöriga. Det ska i sin tur bidra till att de anhöriga känner sig sedda, inkluderade och delaktiga i den närståendes sjukdomstillstånd.

Utdelning från Postkodlotteriet

Alzheimerfonden är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2007.