Organisation

Rädda Barnen

Rädda Barnen och Sverige för UNHCR har tagit emot 9 000 000 kronor till projektet Next Generation – kids and integration.

Om projektet

I projektet Next Generation – kids and integration vill Rädda Barnen och Sverige för UNHCR kombinera deras expertis för att ge burundiska barn på flykt i Rwanda tillgång till hälso- och sjukvård och sociala skyddsnät. Detta för att motverka och förebygga ohälsa, utsatthet och utanförskap.

Tillsammans vill de två organisationerna etablera ett holistiskt system och långsiktigt främja barnens integration i Rwanda genom samtal och samarbete med landets regering. I Sverige kommer Rädda Barnen och Sverige för UNHCR arbeta för att öka kännedomen om barns rättigheter, barnkonventionen och barn på flykt i läger och stadsmiljöer.

Utdelning från Postkodlotteriet

Rädda Barnen är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2005.