Organisation

Rädda Barnen

Rädda Barnen och Sverige för UNHCR har tagit emot 9 000 000 kronor till projektet Next Generation – kids and integration.

Om projektet

I projektet Next Generation – kids and integration vill Rädda Barnen och Sverige för UNHCR kombinera deras expertis för att ge burundiska barn på flykt i Rwanda tillgång till hälso- och sjukvård och sociala skyddsnät. Detta för att motverka och förebygga ohälsa, utsatthet och utanförskap.

Tillsammans vill de två organisationerna etablera ett holistiskt system och långsiktigt främja barnens integration i Rwanda genom samtal och samarbete med landets regering. I Sverige kommer Rädda Barnen och Sverige för UNHCR arbeta för att öka kännedomen om barns rättigheter, barnkonventionen och barn på flykt i läger och stadsmiljöer.

Utdelning från Postkodlotteriet

Rädda Barnen är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2005.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade