Organisation

Svenska Postkodstiftelsen

Svenska Postkodstiftelsen tog emot 5 000 000 kronor till projektet Corporate Accountability Initiative med projektorganisationen Clooney Foundation for Justice.

Om projektet

Projektet Corporate Accountability Initiative, eller the Docket, med projektorganisationen the Clooney Foundation for Justice angriper problematiken kring straffrihet och syftar till att adressera luckor och brister i internationell rätt vad gäller företagsrelaterade övergrepp mot mänskliga rättigheter och andra grova internationella brott.

Inom projektet kommer Clooney Foundation for Justice att undersöka nätverk av utländska företag som gör sig medskyldiga till brott mot mänskligheten genom att till exempel delta i den illegala handeln med konfliktmineraler i Östafrika, samt verka för att dessa utkrävs ansvar. Genom att möjliggöra framgångsrika utredningar och åtal mot svåra brott i andra länder kan projektet bana väg för att fler krigsförbrytelser och andra allvarliga internationella brott utreds och lagförs.

Målsättningen är att nationella åklagare och andra aktörer på nationell nivå ska vidta åtgärder mot företag som profiterar på konflikt eller på annat sätt bidrar till att underblåsa konflikt.


*Den 13 mars tog Clooney Foundation for Justice emot en check på totalt 7 500 000 kronor. Detta då Svenska Postkodstiftelsen finansierar projektet med ytterligare 2 500 000 kronor.

Utdelning från Postkodlotteriet

Svenska Postkodstiftelsen är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2007.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade