Organisation

Greenpeace

Greenpeace tog emot 4 084 440 kronor till projektet Cities of Smog: Defending children's right to clean air in courts and classrooms across Mexico.

En av Greenpeace båtar i Grönland

Foto: Christian Åslund

Om projektet

Cities of Smog: Defending children's right to clean air in courts and classrooms across Mexico går ut på att försvara barns rätt till ren luft via rättssalar och klassrum i Mexiko. Syftet är att dels ge barn verktyg om hur förorenad luft påverkar det dagliga livet, dels driva ett starkt rättsfall i Mexiko tillsammans med barn.

I slutändan ska projektet bidra till en långsiktig, strukturell förändring i Mexiko som påskyndar övergången till säkra, hälsosamma, rättvisa och beboeliga städer för alla.

Utdelning från Postkodlotteriet

Greenpeace är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2008.