Organisation

Alzheimerfonden

Varje dag insjuknar omkring 70 personer i Sverige i någon form av demenssjukdom, varav Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Det enda som kan stoppa Alzheimers sjukdom är forskning.

Forskare ritar på en glasvägg

Forskning är det enda som kan stoppa Alzheimer

Om Alzheimerfonden

Finansierar forskningsprojekt

Än så länge finns inget botemedel mot Alzheimers sjukdom, utan bara symptomlindrande mediciner. Därför bidrar Alzheimerfonden till finansieringen av olika forskningsprojekt som syftar till att hitta läkemedel mot sjukdomen. Under förra året stöttade Alzheimerfonden 57 angelägna forskningsprojekt.

Svensk forskning bäst i världen

Alzecure är en forskningsstiftelse grundad av Alzheimerfonden. Svensk alzheimerforskning är känd som en bland världens främsta, och Alzecure har gjort det möjligt för världsledande forskare från AstraZeneca att fortsätta sin forskning i Sverige.

Utdelning från Postkodlotteriet

Alzheimerfonden är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2007.

Utdelning 2021: 7 000 000 kr

Extra covidstöd 2020: 700 000 kr

Utdelning totalt: 101 309 583 kr varav 16 000 000 kr till Drömprojekt

Lägerverksamhet för anhöriga

Uppskattningsvis 2 000 ungdomar i Sverige växer upp med en demenssjuk förälder. Alzheimerfonden stöttar en lägerverksamhet i Dalarna riktad just till unga anhöriga, där de kan få stöd.

Vi använder cookies. Läs mer