Organisation

Alzheimerfonden

Varje dag insjuknar omkring 70 personer i Sverige i någon form av demenssjukdom, varav Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Det enda som kan stoppa Alzheimers sjukdom är forskning.

Därför stöttas Alzheimerfonden av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 61 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om Alzheimerfonden

Finansierar forskningsprojekt

Än så länge finns inget botemedel mot Alzheimers sjukdom, utan bara symptomlindrande mediciner. Därför bidrar Alzheimerfonden till finansieringen av olika forskningsprojekt som syftar till att hitta läkemedel mot sjukdomen. Under förra året stöttade Alzheimerfonden 57 angelägna forskningsprojekt.

Svensk forskning bäst i världen

Alzecure är en forskningsstiftelse grundad av Alzheimerfonden. Svensk alzheimerforskning är känd som en bland världens främsta, och Alzecure har gjort det möjligt för världsledande forskare från AstraZeneca att fortsätta sin forskning i Sverige.

Utdelning från Postkodlotteriet

Alzheimerfonden är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2007.

Lägerverksamhet för anhöriga

Uppskattningsvis 2 000 ungdomar i Sverige växer upp med en demenssjuk förälder. Alzheimerfonden stöttar en lägerverksamhet i Dalarna riktad just till unga anhöriga, där de kan få stöd.