Organisation

Amnesty International

Amnesty International arbetar för mänskliga rättigheter och finns i hela världen. Arbetet grundas på noggranna utredningar om brott mot dessa rättigheter och internationella konventioner som reglerar rättigheterna.

Därför stöttas Amnesty av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 61 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om Amnesty International

Utreder kränkningar av mänskliga rättigheter

Amnesty Internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. För att nå visionen utreder och dokumenterar Amnesty allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Organisationens arbete handlar om att långsiktigt förbättra människors villkor och samtidigt hjälpa dem som drabbas här och nu.

Arbetar mot diskriminering

Amnesty arbetar bland annat för rätten till åsikts- och yttrandefrihet, avskaffandet av tortyr och dödsstraff och rätten att inte bli diskriminerad, till exempel på grund av politisk eller religiös åskådning, etnisk tillhörighet, kön eller sexuell läggning. Amnesty arbetar även för flyktingars och migranters rättigheter, och för att de mest marginaliserade ska få sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter tillgodosedda.

Utdelning från Postkodlotteriet

Amnesty International är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2008.

Utövar påtryckningar mot makthavare

Amnesty utövar påtryckningar mot makthavare för att förebygga, förhindra och stoppa kränkningar mot de mänskliga rättigheterna, samt kräver att de som gör sig skyldiga till övergrepp ska ställas inför rätta. För att öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna arbetar Amnesty International även med information, utbildning och opinionsbildning.

Citat från Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty International Sverige:

“Med pengarna från Postkodlotteriet kan vi göra ännu mer för att mänskliga rättigheter ska respekteras överallt i världen. Pengarna används bland annat till vårt utredningsarbete där våra utredare dokumenterar människorättskränkningar på plats runt om i världen, vårt opinionsbildande arbete eller som stöd till en människorättsförsvarare som snabbt behöver fly till en säkrare plats.”