Organisation

Astma- och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundet är en organisation för människor med allergiska sjukdomar. Allergier drabbar allt fler i Sverige. Allergisjukdomar är för det mesta osynliga för omgivningen men orsakar besvär som innebär att de drabbade måste undvika olika situationer eller miljöer.

Därför stöttas Astma- och Allergiförbundet av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 60 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om Astma- och Allergiförbundet

Bättre livskvalitet för allergiker

Astma- och Allergiförbundet har till uppgift att påverka samhället att åstadkomma bättre levnadsvillkor för människor med allergiska sjukdomar. Genom upplysnings- och informationsarbete kan större förståelse uppnås för astmatikers och allergikers problem.

Pengar till angelägen forskning

Förbundets forskningsfond delar årligen ut anslag till ett stort antal forskningsprojekt inom allergiområdet. Forskningsfonden stödjer speciellt forskning som har som inriktning att höja livskvaliteten för människor med allergiska sjukdomar. Tack vare bidrag från allmänheten har fonden genom åren hittills kunnat dela ut över 100 miljoner kronor till angelägen allergiforskning men det behövs fortfarande mycket mer kunskap om allergins mekanismer.

Utdelning från Postkodlotteriet

Astma- och Allergiförbundet är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2009.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade