Organisation

Barncancerfonden

I Sverige insjuknar nästan ett barn om dagen i cancer. För drygt trettio år sedan var cancersjukdomar hos barn närmast obotliga. Idag överlever 85% av de drabbade barnen tack vare forskning och utvecklade behandlingsmetoder.

Forskningsutrustning

Om Barncancerfonden

Vill utrota barncancer

Målet för Barncancerfondens arbete är att alla barn som drabbas av cancer ska kunna få den behandling som behövs för att överleva med en bra livskvalitet. Barncancerfondens vision är att utrota barncancer.

Stort stöd till forskning

Barncancerfonden är en ideell förening som har funnits sedan 1982. Fondens medlemmar är sex barncancerföreningar som finns representerade i hela landet. Barncancerfonden finansierar merparten av den svenska forskningen kring barncancer. Stödet består av såväl direktfinansiering av medicinska forskningsprojekt som stöd till utbildningar av vårdpersonal inom barnonkologin. Barncancerfonden får inget ekonomiskt stöd från stat, landsting eller kommun utan bedrivs enbart med gåvor och testamenten.

Utdelning från Postkodlotteriet

Barncancerfonden är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2005.

Utdelning 2020: 21 000 000 kr

Utdelning totalt: 527 540 833 kr varav 12 500 000 kr till Specialprojekt

Bättre villkor genom opinionsbildning

Barncancerfonden arbetar också med projekt som ska underlätta livet för barn som drabbats av cancer och deras familjer. Dessutom engagerar sig Barncancerfonden i opinionsbildande arbete för att förbättra villkoren för de sjuka barnen och deras familjer.

– Barn och cancer hör inte ihop. Pengarna från Postkodlotteriet hjälper oss att öka möjligheten för barn som insjuknar i cancer att överleva, och de som överlever att leva ett liv som alla andra barn och ungdomar, säger Barncancerfondens generalsekreterare Thorbjörn Larsson.

Postkodlotteriet varnar för bedrägerier på Facebook. Läs mer

Vi använder cookies. Läs mer