Organisation

Barncancerfonden

I Sverige insjuknar nästan ett barn om dagen i cancer. För drygt trettio år sedan var cancersjukdomar hos barn närmast obotliga. Idag överlever 85% av de drabbade barnen tack vare forskning och utvecklade behandlingsmetoder.

Därför stöttas Barncancerfonden av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 60 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om Barncancerfonden

Vill utrota barncancer

Målet för Barncancerfondens arbete är att alla barn som drabbas av cancer ska kunna få den behandling som behövs för att överleva med en bra livskvalitet. Barncancerfondens vision är att utrota barncancer.

Stort stöd till forskning

Barncancerfonden är en ideell förening som har funnits sedan 1982. Fondens medlemmar är sex barncancerföreningar som finns representerade i hela landet. Barncancerfonden finansierar merparten av den svenska forskningen kring barncancer. Stödet består av såväl direktfinansiering av medicinska forskningsprojekt som stöd till utbildningar av vårdpersonal inom barnonkologin. Barncancerfonden får inget ekonomiskt stöd från stat, landsting eller kommun utan bedrivs enbart med gåvor och testamenten.

Utdelning från Postkodlotteriet

Barncancerfonden är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2005.

Bättre villkor genom opinionsbildning

Barncancerfonden arbetar också med projekt som ska underlätta livet för barn som drabbats av cancer och deras familjer. Dessutom engagerar sig Barncancerfonden i opinionsbildande arbete för att förbättra villkoren för de sjuka barnen och deras familjer.

– Barn och cancer hör inte ihop. Pengarna från Postkodlotteriet hjälper oss att öka möjligheten för barn som insjuknar i cancer att överleva, och de som överlever att leva ett liv som alla andra barn och ungdomar, säger Barncancerfondens generalsekreterare Ola Mattsson.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade