Organisation

BirdLife Sverige

Föreningen BirdLife Sveriges vision är en ljus framtid för fåglar och människor.

Därför stöttas BirdLife Sverige av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 61 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om BirdLife Sverige

Sveriges ornitologiska förening – BirdLife Sverige har funnits sedan 1945. Verksamheten har tre ben; fågelskydd, fågelforskning och fågelintresse. BirdLife Sverige deltar i global samverkan för fågelskydd och forskning.

Utdelning från Postkodlotteriet

BirdLife Sverige är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2020.

Det finns 25 regionala föreningar kopplade till BirdLife Sverige, som bedriver fågelskydd och forskning på regional nivå. Föreningarna arbetar dessutom med att främja fågel- och naturintresset och anordnar sammanlagt omkring 550 aktiviteter årligen där allmänheten är välkommen.

Ringmärkning på Öland

BirdLife Sverige äger och driver också föreningen Ottenby fågelstation som ligger på Öland. Fågelstationen är berömd i hela världen för sin fågelforskning. Här bedrivs ringmärkning standardiserat sedan 1972 och de första ringmärkningsinsatserna genomfördes redan i slutet av 1930-talet.