Organisation

BRIS

Bris (Barnens rätt i samhället) är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation som stöttar och hjälper utsatta barn och unga. Bris synliggör barn och ungas behov och fungerar som en länk till samhället. Organisationen verkar också för att förbättra och stärka barns och ungas rättigheter och levnadsvillkor.

Därför stöttas BRIS av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 60 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om BRIS

Hjälp via telefon, chatt och mejl

Kärnan i Bris verksamhet är Bris stödtelefon 116 111, Bris-chatten och Bris-mejlen. Dit kan barn och unga upp till 18 år vända sig när de behöver stöd från en vuxen. Det är både anonymt och kostnadsfritt. Bris stödkanaler har öppet varje dag dygnet runt och bemannas av erfarna och kunniga kuratorer. Bris erbjuder även stöd till vuxna via Bris vuxentelefon – om barn. Dit kan man vända sig om man har frågor om egna eller om andras barn.

Målet: att stärka barns och ungas rättigheter

Målet för Bris verksamhet är att stärka barns och ungas rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. Riktmärket för allt arbete inom Bris är FN:s barnkonvention. Bris arbetar för att påverka den allmänna opinionen och beslutsfattare samt för att öka vuxnas respekt för barn som individer.

Utdelning från Postkodlotteriet

BRIS är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2007.

– När barn väljer att söka stöd och berätta om det svåra i livet, då finns det hopp – för det är då förändring är möjlig. Genom åren har det hoppet tänts hos många tusentals barn tack vare stödet från Postkodlotteriet. Stödet innebär att Bris kan finnas där varje dag, året runt för barn som behöver stöd i utsatta situationer. Det innebär också att Bris får förutsättningar att verkligen kunna agera och driva på samhällsförändring där vi ser att det behövs, utifrån vad barn berättar för oss. Tack vare stödet från Postkodlotteriet kan Bris fortsätta kämpa för ett bättre samhälle för barn, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade