Cancerfonden

Cancerfonden är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Cancerfonden bland annat till att finansiera framstående cancerforskning.

Förmånstagare sedan 2008

Utdelning 2024:
25 000 000 kr

Utdelning totalt:
459 604 563 kr

Ikon som föreställer en TV

Tack från Cancerfonden

Cancerfonden berättar själva om hur de kan göra världen bättre – tack vare din lott. Se filmen.

Tack vare forskningens framsteg överlever i dag sju av tio som får cancer. Vi har kommit långt, men vi är inte framme än.

Kan din Postkodlott bidra till att besegra cancer?

Varje år drabbas drygt 70 000 personer i Sverige av cancer. Lägg därtill alla som drabbas i nästa led, de närstående som ofta påverkas starkt av oro och stress. Många av oss har tvingats brottas med sjukdomens konsekvenser. Antingen på grund av en egen cancerdiagnos eller för att en vän, familjemedlem eller anhörig har drabbats.

Färre ska drabbas och fler ska överleva

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och att fler ska överleva. För att nå dit finansierar de en mängd olika forskningsprojekt – pengar som gör att läkare, docenter och professorer plötsligt kan få ett genombrott i sina tester och studier.

Sedan 1951 har Cancerfonden delat ut nära 14 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. Överlevnaden i cancer har mer än fördubblats under samma tid. Tack vare forskningens framsteg överlever i dag sju av tio som får cancer. Vi har kommit långt, men vi är inte framme än.

Vill du också bidra?

Gå med i Postkodlotteriet

Ett stort och varmt tack till alla som är med i Postkodlotteriet. Era bidrag är helt avgörande för att den livsviktiga cancerforskningen inte ska stanna av. 

 

Jeanette Sundin

Biträdande Generalsekreterare, Cancerfonden

Vill du veta mer om Cancerfonden?

Besök Cancerfonden webbplats