Organisation

Cancerfonden

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och att fler ska överleva sjukdomen. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering och påverkansarbete. Cancerfonden får inget statligt stöd utan är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag.

Därför stöttas Cancerfonden av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 60 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om Cancerfonden

Tung roll som opinionsbildare

Cancerfonden stödjer grundforskning, klinisk forskning och vårdforskning inom alla cancerformer. Cancerfonden bildades 1951 och med den breda kunskap om cancer som finns i organisationen och dess nätverk spelar Cancerfonden en allt tyngre och viktigare roll som opinionsbildare.

Forskningen går framåt

Cancerfondens arbete koncentreras kring fyra viktiga områden: att forskning räddar liv, att en tredjedel av all cancer kan förbyggas, att en tidig upptäckt av cancer är livsviktig, och att alla i Sverige ska få den bästa vården utifrån sina förutsättningar. Tack vare forskningens framsteg blir fler än varannan patient helt frisk och många kan leva ett långt och bra liv trots sin sjukdom.

Utdelning från Postkodlotteriet

Cancerfonden är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2008.

Stort stöd från privatpersoner och företag

Cancerfonden får inga statliga anslag, därför skulle mycket av det livsviktiga arbete som bedrivs i laboratorierna runt om i landet avstanna utan stödet från privatpersoner och företag. Under 2014 fördelade Cancerfonden 415 miljoner kronor till 474 forskningsprojekt i Sverige.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade