Organisation

Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders är en internationell expertorganisation som försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter. Civil Right Defenders stärker utsatta människorättsförsvarare i länder och regioner där demokrati och mänskliga rättigheter är en bristvara.

Därför stöttas Civil Rights Defenders av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 61 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om Civil Rights Defenders

– Postkodlotteriets pengar är skillnaden mellan att viktiga röster för demokrati och mänskliga rättigheter antingen tystas eller kan fortsätta höras, säger Anders L Pettersson, executive director på Civil Rights Defenders.

Två hundra fall till Europadomstolen

Civil Rights Defenders granskar statsmakten och utkräver ansvar när människors rättigheter kränks. Under åren har de bidragit till att ge juridisk hjälp till hundratusentals människor i bland annat forna Jugoslavien. De har drivit närmare två hundra fall mot Ryssland inför Europadomstolen, där Ryssland blivit fällt i samtliga.

Utdelning från Postkodlotteriet

Civil Rights Defenders är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2013.

Arbetar långsiktigt

Civil Rights Defenders arbetar också gentemot både beslutsfattare och allmänhet med informations- och påverkansarbete i frågor som rör människors rättigheter. Genom en stark fältnärvaro och långsiktiga samarbeten med lokala partners uppnår Civil Rights Defenders varaktiga resultat, samtidigt lokala "watch dog"-organisationer blir stärkta.

Akutfond för evakuering

Civil Rights Defenders genomför även kommunikations- och säkerhetsträningar för aktivister i repressiva länder. Civil Rights Defenders har också upprättat en akutfond för att snabbt kunna evakuera människorättsförsvarare under akut hot.