Clowner Utan Gränser

Clowner utan Gränser är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Clowner utan Gränser till att byta barns oro mot glädje för en stund och för att säkerställa barns rätt till lek, en meningsfull fritid och kultur.

Förmånstagare sedan 2020

Utdelning 2024:
5 000 000 kr

Utdelning totalt:
20 000 000 kr

Ikon som föreställer en TV

Tack från Clowner Utan Gränser

Clowner Utan Gränser berättar själva om hur de kan göra världen bättre – tack vare din lott. Se filmen.

Clowner utan Gränser uppträder för barnen i ett av Malawis största flyktingläger – med en väldigt speciell gäst från publiken som hjälper artisterna köra den osynliga bussen.

Kan din Postkodlott ge barn i extrem utsatthet ny kraft att kämpa vidare?

Medan andra organisationer räddar liv, fyller Clowner utan Gränser det räddade livet med mening. Skratt, hopp och drömmar är livsviktigt för att bryta destruktiva våldsspiraler och ge människor som befinner sig i extrem utsatthet, kraft att orka fortsätta kämpa och tro på en bättre framtid.  

Över 2 miljoner barn har fått byta oro mot glädje  

Sedan 1996 har Clowner utan Gränser Sverige mött omkring två miljoner barn runt om i värl- den. Barn som upplevt saker som inget barn ska behöva uppleva. Clowner utan Gränser arbetar i länder drabbade av krig, konflikter och naturkatastrofer. Länder med barn som lever på gatan, i red light districts, i fattigdom, på flykt och i en enorm utsatthet.  

Bestulna på sin barndom  

Barnen har blivit bestulna på sin barndom och många har förlorat både sitt skratt och sitt hopp. För dem finns Clowner utan Gränser. Artisterna är professionella clowner, musiker, skådespelare, magiker och cirkusartister som turnerar till några av världens värst drabbade platser. Genom föreställningar, workshops och lekaktiviteter påminner de barnen om att de är viktigast i världen. De hjälper barnen att byta ut tankar på våld och oro mot nya glada minnen. 

Generalsekreterare Farhad Mazi Esfahani berättar: – Jag vet själv hur det är att som barn uppleva krig och utsatthet, men jag minns också styrkan i ett skratt och att återfinna gläd- jen. Clowner utan Gränser har den fantastiska förmågan att ersätta människors oro och rädslor med glädje och framtidstro. Skratt och hopp hos barn i utsatthet idag, bidrar till fred imorgon.  

Vill du också bidra?

Gå med i Postkodlotteriet

Skratt och hopp idag, leder till fred imorgon. Vi på Clowner utan gränser vill säga ett stort tack till er lottköpare som bidrar till vårt arbete och hjälper oss att göra vårt jobb!

 

Ipshita Rajesh

Projektledare, Clowner Utan Gränser

Vill du veta mer om Clowner Utan Gränser?

Besök Clowner Utan Gränsers webbplats