Organisation

Diakonia

Diakonias vision är en rättvis och hållbar värld, befriad från fattigdom, där alla människor lever under värdiga förhållanden. Diakonia stödjer hundratals organisationer världen över som arbetar för en varaktig förändring för dem som lever med fattigdom, förtryck och våld.

Kvinna sitter med ryggen mot kameran

Därför stöttas Diakonia av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 59 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om Diakonia

Det går att förändra världen

Få människor lever i fattigdom av egen fri vilja. Diakonia vill förändra de strukturer som skapar och upprätthåller orättvisor. Diakonia vet att det går att förändra världen men är medvetna om att det tar tid och kräver envishet och uthållighet. Därför arbetar Diakonia långsiktigt för att ge människor kraft, kunskap och mod att själva åstadkomma en positiv utveckling i sina liv.

Människor som har drivkraften

"Människor som förändrar världen" är Diakonias motto vilket syftar på de modiga och kompetenta människor som har drivkraften att förändra. De vet vad som måste ändras och hur det ska göras. Diakonias uppgift är att hjälpa dessa människor att nå sina mål.

Huvudmän

De båda kyrkorna Svenska Alliansmissionen och Equmeniakyrkan är Diakonias huvudmän.

Utdelning från Postkodlotteriet

Diakonia är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2010.

– Vi vill tacka alla lottköpare. Tack vare er har vi under 2021 kunnat göra hur mycket som helst. Bland annat detta: På Västbanken och i Gaza har vi skapat säkra platser för barn att förstå sin omvärld och bearbeta traumatiska upplevelser genom att läsa och skriva. I Zimbabwe gick ungdomar samman i digitala forum, och fysiska där det var möjligt, för att prata om skadliga attityder och stereotyper i frågor som rör menstruation, abort, preventivmedel, sexuella övergrepp och könsbaserat våld. I Peru startade vår samarbetsorganisation LIFS en offentlig debatt mot patriarkala och fundamentalistiska attityder som kränker kvinnors och HBTQI-personers rättigheter. Och det är bara några exempel på hur Diakonia gjort skillnad tillsammans med Postkodlotteriet, säger Lena Ingelstam, generalsekreterare på Diakonia.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade