Organisation

Diakonia

Diakonias vision är en rättvis och hållbar värld, befriad från fattigdom, där alla människor lever under värdiga förhållanden. Diakonia stödjer hundratals organisationer världen över som arbetar för en varaktig förändring för dem som lever med fattigdom, förtryck och våld.

Därför stöttas Diakonia av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 61 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om Diakonia

Det går att förändra världen

Få människor lever i fattigdom av egen fri vilja. Diakonia vill förändra de strukturer som skapar och upprätthåller orättvisor. Diakonia vet att det går att förändra världen men är medvetna om att det tar tid och kräver envishet och uthållighet. Därför arbetar Diakonia långsiktigt för att ge människor kraft, kunskap och mod att själva åstadkomma en positiv utveckling i sina liv.

Människor som har drivkraften

"Människor som förändrar världen" är Diakonias motto vilket syftar på de modiga och kompetenta människor som har drivkraften att förändra. De vet vad som måste ändras och hur det ska göras. Diakonias uppgift är att hjälpa dessa människor att nå sina mål.

Huvudmän

De båda kyrkorna Svenska Alliansmissionen och Equmeniakyrkan är Diakonias huvudmän.

Utdelning från Postkodlotteriet

Diakonia är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2010.

– Vi vill tacka alla lottköpare. Tack vare er har vi under 2022 kunnat göra hur mycket som helst. Bland annat detta:

På Västbanken och i Gaza har vi gjort det möjligt för 18 424 barn att delta i en nationell läskampanj med 435 olika aktiviteter. Sagostunder har hållits för 5 126 barn i olika skolor.

I Peru har vi motverkat diskriminering av HBTQI+personer genom påverkansarbete och informationskampanjer.

I Zimbabwe har arbetet mot sexuellt och könsbaserat våld fortsatt och i våra kvinnogrupper har unga kvinnor bland annat fått lära sig att sy tygbindor som ger säkra mensskydd och kan säljas och ge en inkomst.

Och i Bangladesh lärde sig ytterligare 483 flickor att cykla genom Cykelprojektet och arbetet för flickors rättigheter fortsätter.

Det är bara några exempel på hur Diakonia gjort skillnad tillsammans med Postkodlotteriet, säger Mattias Brunander, generalsekreterare på Diakonia.