Diakonia

Diakonia är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Diakonia bland annat till ett cykelprojekt i Bangladesh som ökar tjejers rörelsefrihet och jämställdheten i landet.  

Förmånstagare sedan 2010

Utdelning 2024:
20 000 000 kr

Utdelning totalt:
262 887 999 kr

Varav drömprojekt:
36 037 566 kr

Ikon som föreställer en TV

Tack från Diakonia

Diakonia berättar själva om hur de kan göra världen bättre – tack vare din lott. Se filmen.

Gemenskap, frihet och möjligheten att välja sin egen framtid – allt detta bidrar Cykelprojektet till.

Kan din Postkodlott hjälpa tjejer i Bangladesh att lära sig cykla?

Att få lära sig cykla kan tyckas vara en enkel sak, men långt ifrån självklart för flickor i Bangladesh. I landet där en femtedel av alla tjejer gifts bort innan de fyllt 15 år är det inte ens självklart att få gå klart skolan. Bangladesh är ett av de länder i världen med högst antal barnäktenskap. På landsbygden i Bangladesh är normerna hårda och kvinnans plats anses vara i hemmet. För en ung kvinna har det tidigare varit omöjligt att röra sig fritt utan sällskap av en manlig nära släkting.

Ökad jämställdhet på två hjul

Sedan Diakonias personal förstod att flickor trakasseras på väg till och från skolan, har de arbetat målmedvetet för att flickor ska få lära sig cykla. Cykeln har blivit ett verktyg i arbetet mot barnäktenskap och för jämställdhet. Med cykel tar sig flickorna till skolan på ett säkrare och billigare sätt, vilket ökar chanserna för att de ska kunna gå kvar i skolan. Och går de kvar i skolan minskar risken att de gifts bort.

Ändra attityder och manifestera flickors rättigheter

Cykeln ger inte bara rörelsefrihet – den är även ett verktyg för att ändra attityder om vad tjejer kan och får göra. Och för att verkligen manifestera flickors rättighter arrangerar Cykelprojektet varje år manifestationer på internationella kvinnodagen. Då samlas tjejer, cyklar tillsammans och visar världen att de har rätt till frihet.

Bristi är en femtonårig tjej som studerar på en av skolorna där cykelprojektet har hjälpt till med både cyklar som tjejerna kan öva på och med att starta studentforum där eleverna får lära sig om allt ifrån hälsofrågor till mänskliga rättigheter.

För Bristi är det nu självklart att flickor och pojkar har samma rättigheter och att kvinnor kan ha samma arbeten som män.

Hon berättar:

– Om en pojke får lära sig att cykla borde jag också få göra det. Jag hoppas att fler flickor i framtiden får den här chansen som jag har fått.

Vill du också bidra?

Gå med i Postkodlotteriet

Tack vare pengarna från Postkodlotteriet kan vi fortsätta arbeta för en rättvis, jämlik och hållbar värld. Som till exempel i Bangladesh där vi stöttar cykelskolor och minskar barnäktenskap.

 

Mattias Brunander

Generalsekreterare, Diakonia

Vill du veta mer om Diakonia?

Besök Diakonias webbplats