Organisation

ECPAT Sverige

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn, en brottslighet som inkluderar allt från dokumenterade sexuella övergrepp och online-övergrepp till människohandel med barn för sexuella ändamål och så kallade resande förövare (”barnsexturism”).

Därför stöttas ECPAT Sverige av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 61 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om ECPAT Sverige

ECPAT sprider kunskap om sexuell exploatering och förebygger att barn och unga inte utsätts. De arbetar också med opinionsbildning och påverkansarbete mot makthavare och samarbetar med myndigheter, företag och andra organisationer. En annan viktig del av verksamheten är ECPAT Hotline. Dit allmänheten anonymt kan anmäla misstänkt sexuell exploatering av barn.

– Stödet vi får från Postkodlotteriet gör att vi varje dag kan fortsätta arbeta för att barn som utsatts för sexuell exploatering ska få sina rättigheter tillgodosedda. Våra viktiga projekt - både nationella och internationella - leder till att barn kan tas ur övergreppssituationer, få sina rättigheter tillgodosedda och möjlighet till upprättelse, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT Sverige.

Utdelning från Postkodlotteriet

ECPAT Sverige är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2010.

ECPAT globalt

ECPAT bildades 1990 på grund av en framväxande handel med barn för sexuella ändamål i Asien, och idag finns ECPAT-organisationer världen över. ECPAT Sverige fokuserar på brott som begås i Sverige, eller av svenskar utomlands eller online, men de arbetar även mot sexuell exploatering av barn globalt. Detta eftersom brottsligheten inte stannar inom landsgränser.

Samverkan för att skydda barns rättigheter

Genom samverkan kan man göra ännu mer för att skydda barnets rättigheter. Det är bakgrunden till att ECPAT Sverige 2018 startade nya samarbeten med expertorganisationer på plats i Filippinerna, Thailand och Kambodja. ECPAT samarbetar även med researrangörer för att motverka övergrepp mot barn på resmålen samt med banker och andra aktörer på finansmarknaden för att försvåra betalningar för övergrepp