Organisation

ECPAT Sverige

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn, en brottslighet som inkluderar allt från dokumenterade sexuella övergrepp och online-övergrepp till människohandel med barn för sexuella ändamål och så kallade resande förövare (”barnsexturism”).

En vägg med lappar med olika budskap

Bilden är från en satsning som går ut på att öka barnens kunskap om, och motståndskraft mot, sexuell exploatering. Foto: Biel Calderon

Om ECPAT Sverige

ECPAT sprider kunskap om sexuell exploatering och förebygger att barn och unga inte utsätts. De arbetar också med opinionsbildning och påverkansarbete mot makthavare och samarbetar med myndigheter, företag och andra organisationer. En annan viktig del av verksamheten är ECPAT Hotline. Dit allmänheten anonymt kan anmäla misstänkt sexuell exploatering av barn.

– Stödet vi får från Postkodlotteriet gör att vi varje dag kan fortsätta arbeta för att barn som utsatts för sexuell exploatering ska få sina rättigheter tillgodosedda. Våra viktiga projekt - både nationella och internationella - leder till att barn kan tas ur övergreppssituationer, få sina rättigheter tillgodosedda och möjlighet till upprättelse, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT Sverige.

Utdelning från Postkodlotteriet

ECPAT Sverige är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2010.

Utdelning 2021: 5 000 000 kr

Extra covidstöd 2020: 500 000 kr

Utdelning totalt: 88 270 539 kr varav 36 485 000 kr till Drömprojekt

ECPAT globalt

ECPAT bildades 1990 på grund av en framväxande handel med barn för sexuella ändamål i Asien, och idag finns ECPAT-organisationer världen över. ECPAT Sverige fokuserar på brott som begås i Sverige, eller av svenskar utomlands eller online, men de arbetar även mot sexuell exploatering av barn globalt. Detta eftersom brottsligheten inte stannar inom landsgränser.

Samverkan för att skydda barns rättigheter

Genom samverkan kan man göra ännu mer för att skydda barnets rättigheter. Det är bakgrunden till att ECPAT Sverige 2018 startade nya samarbeten med expertorganisationer på plats i Filippinerna, Thailand och Kambodja. ECPAT samarbetar även med researrangörer för att motverka övergrepp mot barn på resmålen samt med banker och andra aktörer på finansmarknaden för att försvåra betalningar för övergrepp

Vi använder cookies. Läs mer