Erikshjälpen

Erikshjälpen är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Erikshjälpen bland annat till arbetet för flickors rätt till utbildning.  

Förmånstagare sedan 2009

Utdelning 2024:
15 000 000 kr

Utdelning totalt:
207 060 514 kr

Varav drömprojekt:
25 500 000 kr

Ikon som föreställer en TV

Tack från Erikshjälpen

Erikshjälpen berättar själva om hur de kan göra världen bättre – tack vare din lott. Se filmen.

Barnrättsorganisationen Erikshjälpen arbetar bland annat med barns rätt till utbildning.

Kan din Postkodlott få flickor att nå sina drömmar?

Majoriteten av de barn som runt om i världen nekas rätten att gå i skolan är flickor. Orsakerna är många. En del flickor tas ur skolan för att de anses redo att gifta sig. En del får aldrig börja skolan, eftersom utbildning för flickor anses onödig. En del tvingas vara hemma och ta hand om yngre syskon när föräldrarna arbetar.

Skolgång kan stoppa barnäktenskap

För andra är vägen till skolan för lång eller otrygg för att föräldrarna ska släppa iväg dem. Och för somliga kan bristen på mensskydd göra att de slutar gå till skolan.

– Om jag inte hade kunnat gå i skolan hade mina föräldrar sett till att jag gift mig tidigt för att trygga min säkerhet både ekonomiskt och fysiskt. Men nu när jag kan gå i skolan finns det nya möjligheter. Jag drömmer om att bli läkare, en dröm som mina föräldrar verkligen stöttar, säger 13-åriga Alpona från Bangladesh. Tack vare Erikshjälpens stöd till högstadieskolan kan hon fortsätta utbilda sig.

Ge flickor makt över sina liv

Intensivskola ger nya chanser för flickor som aldrig fått börja skolan. Utdelning av mensskydd ökar bland annat flickors skolnärvaro och nya högstadieskolor minskar risken för barnäktenskap. När fattiga föräldrar får hjälp att hitta nya försörjningsmöjligheter får de råd att skicka också flickorna till skolan. Erikshjälpen driver även påverkansarbete för att ändra synen på flickors rättigheter och värde – och ger kunskap och träning till flickor. Så att de vet om och vågar kräva sina rättigheter.

Vill du också bidra?

Gå med i Postkodlotteriet

Jag vill rikta ett hjärtligt tack till dig som är med i Postkodlotteriet. Ditt deltagande har en enorm betydelse för att stödja barn, ungdomar och familjer runtom i världen. Stort tack för ditt engagemang. 

 

Mattias Ingeson

Generalsekreterare, Erikshjälpen

Vill du veta mer om Erikshjälpen?

Besök Erikshjälpens webbplats