Organisation

Erikshjälpen

Erikshjälpens vision är att förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar. Erikshjälpen arbetar för att barn ska bli sedda och tagna på allvar. Barnen ges förutsättningar att skapa en bättre framtid genom sina egna drivkrafter.

Tecknad flicka sitter och skriver

Om Erikshjälpen

År 1946 grundade den svårt blödarsjuke Erik Nilsson organisationen till förmån för utsatta barn. I dag arbetar organisationen i ett 25-tal länder.

– Erikshjälpen tror på barns drömmar. Vi vet att drömmar kan bli verklighet, att barn kan förändra både sin värld och den stora världen. Bara de får rätt förutsättningar! Stödet från Postkodlotteriet bidrar till att skapa de förutsättningarna, så att fler barn får utbildning, hälsovård och trygghet så att de vågar tro på sig själva och fortsätter drömma om framtiden, säger Erikshjälpens generalsekreterare Daniel Grahn.

Bygger på barnkonventionen

Erikshjälpen bygger sina insatser på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Arbetet genomsyras även av kristen värdegrund med dess betoning på alla individers lika och unika värde.

Utdelning från Postkodlotteriet

Erikshjälpen är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2009.

Utdelning 2020: 15 000 000 kr

Utdelning totalt: 138 560 514 kr varav 18 500 000 kr till Specialprojekt

Barn i fokus

Erikshjälpen arbetar aktivt för att FN:s globala hållbarhetsmål ska förverkligas och att barns rättigheter ska tillgodoses. Erikshjälpens insatser syftar till att utveckla samhällen runt om i världen, i samarbete med lokala organisationer. Insatserna är inriktade på utbildning, hälsa, trygghet och skydd.

Vi använder cookies. Läs mer