Organisation

Fairtrade Sverige

Idag produceras mängder av varor under oacceptabla förhållanden för människa och miljö. Långa arbetsdagar utan rast och vila för en lön som inte går att leva på är en verklighet för många människor. Just därför tvingas också uppskattningsvis 150 miljoner barn hjälpa till med familjeförsörjningen, istället för att gå i skolan.

Därför stöttas Fairtrade Sverige av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 61 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om Fairtrade Sverige

Oberoende certifiering

Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. Försäljningen av Fairtrade-märkta produkter i Sverige och utomlands bidrar idag till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för 1,4 miljoner odlare och anställda i över 70 länder.

Opinionsarbete leder till förståelse

Fairtrade International arbetar med att utveckla kriterierna för Fairtrade-certifieringen. Organisationens arbete går även ut på att stödja producenterna för att säkerställa mänskliga rättigheter för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Fairtrade Sverige arbetar med opinionsarbete för att skapa förståelse hos konsumenter om varför rättvis handel är viktigt och varför man som konsument ska välja Fairtrade.

Utdelning från Postkodlotteriet

Fairtrade Sverige är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2015.