Organisation

Fairtrade Sverige

Idag produceras mängder av varor under oacceptabla förhållanden för människa och miljö. Långa arbetsdagar utan rast och vila för en lön som inte går att leva på är en verklighet för många människor. Just därför tvingas också uppskattningsvis 150 miljoner barn hjälpa till med familjeförsörjningen, istället för att gå i skolan.

Händer som är fulla med kaffebönor

Foto: Santiago Engelhardt

Om Fairtrade Sverige

Oberoende certifiering

Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. Försäljningen av Fairtrade-märkta produkter i Sverige och utomlands bidrar idag till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för 1,4 miljoner odlare och anställda i över 70 länder.

Opinionsarbete leder till förståelse

Fairtrade International arbetar med att utveckla kriterierna för Fairtrade-certifieringen. Organisationens arbete går även ut på att stödja producenterna för att säkerställa mänskliga rättigheter för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Fairtrade Sverige arbetar med opinionsarbete för att skapa förståelse hos konsumenter om varför rättvis handel är viktigt och varför man som konsument ska välja Fairtrade.

Utdelning från Postkodlotteriet

Fairtrade Sverige är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2015.

Utdelning 2021: 5 000 000 kr

Extra covidstöd 2020: 500 000 kr

Utdelning totalt: 35 500 000 kr

Vi använder cookies. Läs mer