Organisation

Friends

Friends arbetar mot mobbning och för alla barns rätt att växa upp i trygghet och jämlikhet. Friends utbildar och stödjer vuxna på skolor, förskolor och idrottsföreningar så att de blir bättre rustade att motverka mobbning.

En kvinna och en gosedjurs-krokodil

Om Friends

Stor erfarenhet av arbete med barn och unga

Friends startade 1997 och har sedan dess samarbetat med cirka 1 500 skolor. Friends finns i hela landet och har kontor i Stockholm, Göteborg, Umeå och Malmö.

Förebyggande insatser

Friends arbetar förebyggande, långsiktigt och helhetstänkande mot mobbning – förebyggande och långsiktigt. För att nå resultat innefattar Friends alla som finns omkring barnet – personal och ledare, föräldrar och andra barn och unga. Genom sina utbildningsprogram förmedlar de kunskap och praktiska redskap som är anpassade efter den miljö som barnet befinner sig i.

Utdelning från Postkodlotteriet

Friends är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2009.

Utdelning 2020: 7 000 000 kr

Utdelning totalt: 99 862 568 kr varav 28 830 000 kr till Specialprojekt

Friends påverkar

Friends vill att frågan om mobbning ska hållas aktuell, och att alla ska ta ansvar och agera för barns rätt till en trygg och jämlik uppväxt. För att uppnå det arbetar Friends för att påverka beslutsfattare såväl som den allmänna opinionen.

Postkodlotteriet varnar för bedrägerier på Facebook. Läs mer

Vi använder cookies. Läs mer