Organisation

Friends

Friends arbetar mot mobbning och för alla barns rätt att växa upp i trygghet och jämlikhet. Friends utbildar och stödjer vuxna på skolor, förskolor och idrottsföreningar så att de blir bättre rustade att motverka mobbning.

Därför stöttas Friends av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 60 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om Friends

Stor erfarenhet av arbete med barn och unga

Friends startade 1997 och har sedan dess samarbetat med cirka 1 500 skolor. Friends finns i hela landet och har kontor i Stockholm, Göteborg, Umeå och Malmö.

Förebyggande insatser

Friends arbetar förebyggande, långsiktigt och helhetstänkande mot mobbning – förebyggande och långsiktigt. För att nå resultat innefattar Friends alla som finns omkring barnet – personal och ledare, föräldrar och andra barn och unga. Genom sina utbildningsprogram förmedlar de kunskap och praktiska redskap som är anpassade efter den miljö som barnet befinner sig i.

Utdelning från Postkodlotteriet

Friends är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2009.

Friends påverkar

Friends vill att frågan om mobbning ska hållas aktuell, och att alla ska ta ansvar och agera för barns rätt till en trygg och jämlik uppväxt. För att uppnå det arbetar Friends för att påverka beslutsfattare såväl som den allmänna opinionen.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade