Organisation

Fryshuset

Fryshuset är en politiskt och religiöst obunden organisation för unga. De arbetar och bygger relationer med unga och skapar tillsammans med dem mötesplatser och verksamheter där unga syns, hörs och räknas. Fryshuset arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar eftersom de är övertygade om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat som vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

Därför stöttas Fryshuset av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 61 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om Fryshuset

Fryshuset arbetar med alla unga och fokuserar särskilt på dem som lever i eller riskerar att hamna i utanförskap. Deras starka övertygelse är att all energi är positiv bara förutsättningarna finns för att rikta den åt rätt håll. På denna grund bedriver organisationen ett 60‑tal olika verksamheter där unga har möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete.

Fryshuset har aktivitetshus av olika omfattning i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Nybro, Torsås och Östra Göinge. Genom samarbeten och uppdrag, utbildningar, digitala mötesplatser och turnéer möter de unga från hela världen.

Utdelning från Postkodlotteriet

Fryshuset är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2013.