Meny

Organisation

Fryshuset

Fryshuset skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. Genom att möta och satsa på unga vill Fryshuset bidra till ett kreativt samhällsklimat som vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

Tre unga tjejer stretchar

Foto: Moa Karlberg

Därför stöttas Fryshuset av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 59 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om Fryshuset

Finns i hela landet

Fryshuset skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. Organisationen finns i dag i Stockholm, Göteborg och Malmö och är representerat över hela landet via ett riksnätverk av ungdomsorganisationer.

Verksamheter för unga i utanförskap

Fryshuset vänder sig till alla unga och fokuserar särskilt på dem som lever i utanförskap. Fryshuset tror att alla kan lyckas och är värda en chans till. På denna grund bedriver Fryshuset ett 40-tal olika verksamheter som sträcker sig från kultur och nöjen, till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala problem. Varje månad möter Fryshuset cirka 10 500 unga. I denna smältdegel av verksamheter och möten finns en oändlig potential för unga människor att växa och utvecklas, oavsett bakgrund.

Utdelning från Postkodlotteriet

Fryshuset är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2013.

– Tack vare bidraget från Svenska Postkodlotteriet har vi under 2019 kunnat fortsätta göra det som unga verkligen behöver. Flera av våra kunskaper och metoder har exporterats till Norge, Cuba och Uruguay. Vi fick möjlighet att upprätthålla viktiga verksamheter med och för unga, till exempel verksamhet som jobbar förebyggande med unga i destruktiva miljöer i Malmö, säger Fryshusets vd Johan Oljeqvist.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade