Greenpeace

Greenpeace är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Greenpeace bland annat till att sätta press på makthavare för att skapa skyddade havsreservat.

Förmånstagare sedan 2008

Utdelning 2024:
18 000 000 kr

Utdelning totalt:
337 964 948 kr

Varav drömprojekt:
45 084 440 kr

Ikon som föreställer en TV

Tack från Greenpeace

Greenpeace berättar själva om hur de kan göra världen bättre – tack vare din lott. Se filmen.

En av Greenpeace unika styrkor är deras fartyg, som tar dem till svåråtkomliga platser dit inte många andra kan nå.

Kan din Postkodlott skydda vår blåa planet?

Haven är grunden till allt liv på vår planet, men våra livsviktiga hav mår inte bra. Därför har Greenpeace tillsammans med forskare tagit fram en konkret handlingsplan. Denna skulle, genom FN, skydda minst 30 % av världshaven före 2030. Det är vad som krävs om vi vill undvika en kollaps av haven och planetens ekosystem. 

I dagsläget har endast 2 procent av världshaven någon form av verkligt skydd. Det gör världens hav till de minst skyddade områdena på jorden. Utan skydd är livet i haven chanslöst.

Destruktiv relation mellan människa och hav

Haven försörjer miljarder människor dagligen men under decennier har fisket industrialiserats i en sådan takt att våra hav utarmas på liv. Idag är 90 procent av de kommersiella fiskbestånden i världen fullt utnyttjade, överutnyttjade eller redan kollapsade. Fiskekvoter sätts fortfarande rutinmässigt högre än vad forskarna rekommenderar, vilket leder till fortsatt överfiske och ödeläggelse av havens ekosystem. Överfisket är dessutom endast ett av de många hot, till följd av människans alltför hårda exploatering av naturen, som haven står inför.

Åratal av förhandling gav resultat

I mars 2023, efter flera decennier lång politisk process och ett enormt kampanjarbete från Greenpeace och andra organisationer, nådde världsledarna äntligen enighet om ett nytt globalt havsavtal. Detta skapade en tydlig väg framåt och en möjlighet att uppnå det forskarna menar är en nödvändighet för att skydda havet från kollaps: skydd av minst 30 procent av internationellt vatten till senast 2030. Greenpeace arbetar nu aktivt för att se till att avtalet skyndsamt ska ratificeras och för att striktare regleringar kring fisket införs.

Greenpeace fartyg en unik styrka

Greenpeace är världens största oberoende miljöorganisation och arbetar med att undersöka, konfrontera och avslöja övergrepp mot miljön och förmå de som har politisk och ekonomisk makt att åstadkomma förändring. En av Greenpeace unika styrkor är deras fartyg, som tar kampanjledare, aktivister, journalister, inflytelserika personer och forskare till platser, dit få andra kan nå, för att uppmärksamma miljöbrott och förstörelse som sker bortom allmänhetens uppmärksamhet.

Vill du också bidra?

Gå med i Postkodlotteriet

Det faktum att Greenpeace är helt oberoende från företags- och statlig finansiering, gör Postkodlotteriet till en av våra viktigaste givare för vårt globala arbete. Att ge storskaligt, icke-öronmärkt stöd till kampanjer som rakt igenom drivs i enlighet med Greenpeace vision, där vi har förtroendet att avgöra prioriteringarna, är unikt.

 

Mads Flarup Christensen

Interim Executive Director, Greenpeace

Vill du veta mer om Greenpeace?

Besök Greenpeaces webbplats