Organisation

Hand in Hand Sweden

Hand in Hand bekämpar fattigdom genom utbildning och företagande för framför allt kvinnor. Träning i kombination med mikrolån ger kvinnorna de rätta verktygen för att etablera små familjeföretag. Därmed kan de långsiktigt förändra hela familjens situation.

Person som gräver i en plantering

Om Hand in Hand Sweden

Hjälp till självhjälp och entreprenörsträning

Hand in Hand arbetar med hjälp till självhjälp där framför allt kvinnor mobiliseras i självhjälpsgrupper. I grupperna får kvinnorna lära sig att läsa, skriva och räkna. I kombination med entreprenörsträning kan de även få mikrolån. Lånen erbjuds främst till verksamheter som skapar nya inkomster.

Mäter resultaten kontinuerligt

Hand in Hand arbetar efter tydliga och resultatinriktade mål. Effektiviteten mäts och antalet självhjälpsgrupper som startats, antalet nya företag och hur många barn som börjat skolgång rapporteras kontinuerligt. Hand in Hand arbetar med lokalt anställda och frivilliga.

Utdelning från Postkodlotteriet

Hand in Hand Sweden är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2009.

Utdelning 2021: 10 000 000 kr

Extra covidstöd 2020: 1 000 000 kr

Utdelning totalt: 149 560 514 kr varav 48 900 000 kr till Drömprojekt

Samarbetar för en bestående utveckling

Hand in Hand är en gräsrotsorganisation som har nära samarbeten med byledare, myndigheter och det lokala näringslivet. Aktörerna kompletterar varandra i arbetet och säkerställer en utveckling som består på sikt.

Vi använder cookies. Läs mer