Organisation

Hand in Hand Sweden

Hand in Hand bekämpar fattigdom genom utbildning och företagande för framför allt kvinnor. Träning i kombination med mikrolån ger kvinnorna de rätta verktygen för att etablera små familjeföretag. Därmed kan de långsiktigt förändra hela familjens situation.

Därför stöttas Hand in Hand Sweden av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 60 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om Hand in Hand Sweden

Hjälp till självhjälp och entreprenörsträning

Hand in Hand arbetar med hjälp till självhjälp där framför allt kvinnor mobiliseras i självhjälpsgrupper. I grupperna får kvinnorna lära sig att läsa, skriva och räkna. I kombination med entreprenörsträning kan de även få mikrolån. Lånen erbjuds främst till verksamheter som skapar nya inkomster.

Mäter resultaten kontinuerligt

Hand in Hand arbetar efter tydliga och resultatinriktade mål. Effektiviteten mäts och antalet självhjälpsgrupper som startats, antalet nya företag och hur många barn som börjat skolgång rapporteras kontinuerligt. Hand in Hand arbetar med lokalt anställda och frivilliga.

Utdelning från Postkodlotteriet

Hand in Hand Sweden är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2009.

Samarbetar för en bestående utveckling

Hand in Hand är en gräsrotsorganisation som har nära samarbeten med byledare, myndigheter och det lokala näringslivet. Aktörerna kompletterar varandra i arbetet och säkerställer en utveckling som består på sikt.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade