Organisation

Hjärnfonden

Hjärnfonden är en insamlingsstiftelse som skapar resurser till forskning och information om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.

Därför stöttas Hjärnfonden av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 61 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om Hjärnfonden

Hjärnfonden är en insamlingsstiftelse som finansierar svensk hjärnforskning. Stiftelsen skapar resurser för att driva hjärnforskningen framåt genom att dela ut bidrag och stipendier till forskare och forskargrupper. Med hjälp av mer forskning kan vi bekämpa hjärnans ohälsa och hitta nya effektiva behandlingar.

Hjärnfonden engagerar sig också i de drabbades och närståendes frågor samt sprider kunskap om hjärnans sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar och om betydelsen av att hålla hjärnan frisk.

Utdelning från Postkodlotteriet

Hjärnfonden är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2014.

Hjärnforskningen utvecklas

– Hjärnforskningen har haft en explosionsartad utveckling de senaste två decennierna men vi har fortfarande långt kvar till att uppfylla vår vision om att helt bekämpa hjärnans ohälsa, säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden