Organisation

Hjärnfonden

Hjärnfonden är en insamlingsstiftelse som skapar resurser till forskning och information om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.

Ett stetoskop

Om Hjärnfonden

Hjärnfonden är en insamlingsstiftelse som finansierar svensk hjärnforskning. Stiftelsen skapar resurser för att driva hjärnforskningen framåt genom att dela ut bidrag och stipendier till forskare och forskargrupper. Med hjälp av mer forskning kan vi bekämpa hjärnans ohälsa och hitta nya effektiva behandlingar.

Hjärnfonden engagerar sig också i de drabbades och närståendes frågor samt sprider kunskap om hjärnans sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar och om betydelsen av att hålla hjärnan frisk.

Utdelning från Postkodlotteriet

Hjärnfonden är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2014.

Utdelning 2021: 16 000 000 kr

Extra covidstöd 2020: 1 600 000 kr

Utdelning totalt: 106 000 000 kr varav 6 000 000 kr till Drömprojekt

Hjärnforskningen utvecklas

– Hjärnforskningen har haft en explosionsartad utveckling de senaste två decennierna men vi har fortfarande långt kvar till att uppfylla vår vision om att helt bekämpa hjärnans ohälsa, säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden

Vi använder cookies. Läs mer