Organisation

Hjärt-Lungfonden

Hundratusentals svenskar är drabbade av sjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Nästan hälften av alla dödsfall i Sverige beror på just hjärt-kärlsjukdomar. Hjärt-Lungfondens mål är att besegra hjärt-, kärl- och lungsjukdomarna.

Därför stöttas Hjärt-Lungfonden av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 60 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om Hjärt-Lungfonden

Fördelar pengar till forskning

Hjärt-Lungfondens vision är en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Fonden arbetar för att fler människor ska få ett längre och friskare liv genom att samla in och fördela pengar till forskning. Forskning leder till bättre diagnostik, behandling, vård och till kunskap om en hälsosammare livsstil.

Vill fördubbla överlevnadsåren hos hjärtsjuka

Hjärtsvikt är en av de stora folksjukdomarna i Sverige. Runt 250 000 människor lider av sjukdomen och 30 000 insjuknar varje år. Prognosen för hjärtsvikt är i dag mycket dålig och endast hälften av patienterna lever sex år efter diagnos. Ett av Hjärt-Lungfondens mål är att fördubbla dessa överlevnadsår med fullgod livskvalitet hos patienten.

Utdelning från Postkodlotteriet

Hjärt-Lungfonden är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2007.

Pengarna från Postkodlotteriet är en viktig del av Hjärt-Lungfondens totala utdelning till forskning och har bidragit till att många forskare vid landets universitetssjukhus kunnat bedriva forskning i världsklass på hel- eller halvtid under året. Samtliga projekt kan bidra till bättre diagnoser och behandling i framtiden vilket får till följd att lidandet och dödligheten i hjärt- och lungsjukdomar kan komma att minska avsevärt.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade