Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Hjärt-Lungfonden bland annat till forskningsprojekt kring plötsligt hjärtstopp.

Förmånstagare sedan 2007

Utdelning 2024:
21 000 000 kr

Utdelning totalt:
383 936 902 kr

Varav drömprojekt:
16 000 000 kr

Ikon som föreställer en TV

Tack från Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden berättar själva om hur de kan göra världen bättre – tack vare din lott. Se filmen.

Jacob Hollenberg arbetar för att fler människor ska överleva plötsligt hjärtstopp.

Kan din Postkodlott förebygga plötsligt hjärtstopp?

Mitt i vardagen drabbas varje år uppemot 10 000 personer av ett plötsligt hjärtstopp. Bara runt 1 av 10 överlever. Det är en ordentlig ökning av överlevnaden sedan millennieskiftet, men professor och överläkare Jacob Hollenberg brinner för att det ska bli fler.

Försök med SMS-livräddare

Han leder en forskargrupp med 25 kollegor vid Hjärtstoppscentrum på Karolinska Institutet och Södersjukhuset som arbetar med ett tiotal projekt kring plötsligt hjärtstopp som inbegriper hela vårdkedjan. Bland annat görs försök med SMS-livräddare, där vanliga människor utbildade i hjärt-lungräddning, får ett SMS om att hjälpa till om de befinner sig nära den drabbade.

Öka överlevnadschanserna. Och minska skaderiskerna.

Ett annat projekt handlar om avancerade kylbehandlingsmetoder, där man snabbt kyler ned hjärnan för att öka överlevnadschanserna och minska skaderiskerna vid ett plötsligt hjärtstopp.

Drivkraften för Jacob och teamets forskning är enkel. Att rädda fler liv. Det är också Hjärt-Lungfondens mål, att fler människor ska få ett längre och friskare liv. Därför stöttar man Jacob och andra forskares arbete för att hitta orsaker, förebygga insjuknande och utveckla nya behandlingar för hjärt- och lungsjukdom.

Vill du också bidra?

Gå med i Postkodlotteriet

Postkodlotteriets stora stöd betyder mycket för svensk hjärtforskning och lungforskning – tack vare tillskottet kan Hjärt-Lungfonden öka takten i arbetet med finansieringen av livsviktig forskning.

 

Kristina Sparreljung

Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden

Vill du veta mer om Hjärt-Lungfonden?

Besök Hjärt-Lungfondens webbplats